« Under FN:s fana - In the service of peace | Main | Fredssoldater Armemuseums årsbok 2008/2009 »
söndag
dec042011

Mucka inte med Trolldoktorn

Svartkonstens och magins roll i våra dagars afrikanska samhälle har för oss västerlänningar än i våra dagar en underskattad roll.

"Trolldoktorerna" eller "Häxdoktorernas" inflytande över individen är större än vi tror. 

Och för att etablera förtroendefulla och fruktbärande relationer, bör vi västerlänningar – "ta seden dit man kommer" – anpassa sig helt enkelt.

"Mucka inte med Trolldoktorn" gör inte anspråk på att vara någon instruktionsbok utan tar bara upp ett tiotal typiska exempel på vad en fredsbevarare och andra yrkesgrupper, som är verksamma i Centralafrika, måste vara beredd på att råka ut för. Varje enskild situation av den här typen måste självfallet lösas men det kan vara bra att vara förberedd på att vårt västerländska tänkesätt inte alltid fungerar.

Stig von Bayer
afrikakännare sedan 1948
Läs mer och Köp! (Du transporteras till en extern sida)