Här kan du hitta ett urval av böcker och DVDer som handlar om Kongo. 

fredag
mar022012

Under FN:s fana - In the service of peace

Pris: 150 kr

Boken kommer att säljas under årsmötet i Maj 2012. 
Vill du ha boken hemskickad tillkommer en avgift på 40 kr. Du kontaktar då ordförande Kalle Fransson på telnr.  036-64968 eller 070-6334963. Summan betalas in till Plusgiro: 4088751-5 

Hela behållningen går till Panzi sjukhuset i Kongo.


söndag
dec042011

Mucka inte med Trolldoktorn

Svartkonstens och magins roll i våra dagars afrikanska samhälle har för oss västerlänningar än i våra dagar en underskattad roll.

"Trolldoktorerna" eller "Häxdoktorernas" inflytande över individen är större än vi tror. 

Och för att etablera förtroendefulla och fruktbärande relationer, bör vi västerlänningar – "ta seden dit man kommer" – anpassa sig helt enkelt.

"Mucka inte med Trolldoktorn" gör inte anspråk på att vara någon instruktionsbok utan tar bara upp ett tiotal typiska exempel på vad en fredsbevarare och andra yrkesgrupper, som är verksamma i Centralafrika, måste vara beredd på att råka ut för. Varje enskild situation av den här typen måste självfallet lösas men det kan vara bra att vara förberedd på att vårt västerländska tänkesätt inte alltid fungerar.

Stig von Bayer
afrikakännare sedan 1948
Läs mer och Köp! (Du transporteras till en extern sida)

söndag
dec042011

Fredssoldater Armemuseums årsbok 2008/2009

"Fredssoldater" är temat för Armémuseums årsbok, en extra stor volym för de två åren 2008/2009.

395 sidor 
Rikt illustrerade
Inbunden

Lång väntan där ingenting händer och hjälpande insatser i svårt härjade krigsområden är olika sidor av en fredssoldats uppdrag.

På Försvarsmaktens hemsida sägs det att 1 800 svenskar gör utlandstjänst varje år. I det moderna försvaret ska oroshärdar stoppas där de uppstår och konflikter begränsas från att spridas över stora områden.

Armémuseum vill genom denna bok ge ett historiskt perspektiv på opretationerna och även ge aktuella inblickar i svenska utlandsinsatser av idag.

De tolv artiklarna i boken berättar utförligt om utlandsstyrkan, dess historia och utveckling och i flera fall utifrån personliga erfarenhter.

Läs mer och köp! (Du transporteras till en extern sida)

söndag
dec042011

DVD skivor om Kongoveteranernas sammankomster

Genom ett förnämligt sammarbete med våran Rolf Noberg och ordförande Kalle Fransson har vi tagit fram 3st DVD skivor som handlar om våra olika sammankommster från 1992 till 50årsjubileet 2010. 

DVD nr:1 med kompendium 100:- kr
DVD nr:2 med kompendium 100:- kr
DVD nr:3 75:- kr
Köper man alla 3 så får man dem för en rabatterad summa. Pris 250:-kr 


Skivorna kan levereras till Årsmötet 2012 4-6 maj om de förbeställs till Kalle Fransson.
Vi kan skicka dom per post också då tillkommer 65kr i porto. 
Ange vilka skivor du vill ha och adress samtidigt som du sätter in beloppet på 

Plusgiro 4088751-5. 

Överskott efter omkostnader kommer vi att skänka till vår insamling för Panzisjukhuset i Kongo. 
Hälsningar Kalle och Rolf. tel: Kalle 036-64968