Här kan du hitta ett urval av böcker och DVDer som handlar om Kongo. 

fredag
mar022012

Under FN:s fana - In the service of peace

Pris: 150 kr

Boken kommer att säljas under årsmötet i Maj 2012. 
Vill du ha boken hemskickad tillkommer en avgift på 40 kr. Du kontaktar då ordförande Kalle Fransson på telnr.  036-64968 eller 070-6334963. Summan betalas in till Plusgiro: 4088751-5 

Hela behållningen går till Panzi sjukhuset i Kongo.


söndag
dec042011

Svensk FN-officer bland kannibaler och minor Kongo 1949-64  

En biografi om Stig von Bayer, levande legend från FN-missionen i Kongo 1960-64

Stig von Bayer kom till Kongo redan 1949, då som 12-åring. Hans föräldrar hade då redan varit där i ett år; fadern arbetade för den belgiska staten, bl.a. med att bygga vägar och broar. Stig lärde sig snabbt det inhemska språket swahili och lokalbefolkningen lärde honom att jaga och leva med dem i djungeln.

1954 återvände Stig till Sverige för att fortsätta sina studier och för att göra sin värnplikt.
Stig blev officer vid Södermanlands Regemente coh som nyutnämnd fänrik blev han 1960 beordrad att resa till Kongo för att ingå i den svenska FN-styrkan och där blev han kvar till 1964. 

När Stig 1964 lämnade Kongo hade New York Times en artikel med en rubrik som löd: 

Mad Swede leaving Congo is sorry to end his perilous stint. 

Den artikeln fick den kände utgivaren James Heinemann att kontakta Stig för att få ge ut en biografi.

Boken "Svensk FN-officer bland kannibaler och minor 1949-1964" är en översättning av den på Heinemanns förlag utgivna biografin om Stig von Bayer, skriven av David Hymoff med titeln: "International Troubleshooter for Peace". 

Den 2008 utgivna svenska versionen har dessutom kompletterats med ytterligare material. Översättningen har gjorts av Christian Braunstein. En mycket intressant bok om en mycket intressant person!

Läs mer och Köp! (Du transporteras till en extern sida) 

 

söndag
dec042011

FN-soldat i Kongo

"Den första demokratiska stridsskildringen" 
Redaktör Roland Johansson, Göteborg. 

"Det var en mycket bra idé av Monsieur Kamstedt att låta soldaterna som fullgjort uppdragen komma till tals." 
Prof. Daniel Despas, Havelange, Belgien. 

Författaren Inge Kamstedt är född 1932. Ubildad folkskollärare, ämneslärare, adjunkt och speciallärare. Plutonchefskola 1955 och kadettskola 1957. 

Kamstedt deltog under 1961 som löjtnant och plutonchef i FN-bat XII, under ledning av överste Jonas Waern.

Läs mer och köp! (Du transporteras till en extern sida)

söndag
dec042011

Mucka inte med Trolldoktorn

Svartkonstens och magins roll i våra dagars afrikanska samhälle har för oss västerlänningar än i våra dagar en underskattad roll.

"Trolldoktorerna" eller "Häxdoktorernas" inflytande över individen är större än vi tror. 

Och för att etablera förtroendefulla och fruktbärande relationer, bör vi västerlänningar – "ta seden dit man kommer" – anpassa sig helt enkelt.

"Mucka inte med Trolldoktorn" gör inte anspråk på att vara någon instruktionsbok utan tar bara upp ett tiotal typiska exempel på vad en fredsbevarare och andra yrkesgrupper, som är verksamma i Centralafrika, måste vara beredd på att råka ut för. Varje enskild situation av den här typen måste självfallet lösas men det kan vara bra att vara förberedd på att vårt västerländska tänkesätt inte alltid fungerar.

Stig von Bayer
afrikakännare sedan 1948
Läs mer och Köp! (Du transporteras till en extern sida)

söndag
dec042011

Fredssoldater Armemuseums årsbok 2008/2009

"Fredssoldater" är temat för Armémuseums årsbok, en extra stor volym för de två åren 2008/2009.

395 sidor 
Rikt illustrerade
Inbunden

Lång väntan där ingenting händer och hjälpande insatser i svårt härjade krigsområden är olika sidor av en fredssoldats uppdrag.

På Försvarsmaktens hemsida sägs det att 1 800 svenskar gör utlandstjänst varje år. I det moderna försvaret ska oroshärdar stoppas där de uppstår och konflikter begränsas från att spridas över stora områden.

Armémuseum vill genom denna bok ge ett historiskt perspektiv på opretationerna och även ge aktuella inblickar i svenska utlandsinsatser av idag.

De tolv artiklarna i boken berättar utförligt om utlandsstyrkan, dess historia och utveckling och i flera fall utifrån personliga erfarenhter.

Läs mer och köp! (Du transporteras till en extern sida)

söndag
dec042011

DVD skivor om Kongoveteranernas sammankomster

Genom ett förnämligt sammarbete med våran Rolf Noberg och ordförande Kalle Fransson har vi tagit fram 3st DVD skivor som handlar om våra olika sammankommster från 1992 till 50årsjubileet 2010. 

DVD nr:1 med kompendium 100:- kr
DVD nr:2 med kompendium 100:- kr
DVD nr:3 75:- kr
Köper man alla 3 så får man dem för en rabatterad summa. Pris 250:-kr 


Skivorna kan levereras till Årsmötet 2012 4-6 maj om de förbeställs till Kalle Fransson.
Vi kan skicka dom per post också då tillkommer 65kr i porto. 
Ange vilka skivor du vill ha och adress samtidigt som du sätter in beloppet på 

Plusgiro 4088751-5. 

Överskott efter omkostnader kommer vi att skänka till vår insamling för Panzisjukhuset i Kongo. 
Hälsningar Kalle och Rolf. tel: Kalle 036-64968