Här kan du hitta ett urval av böcker och DVDer som handlar om Kongo. 

måndag
dec072015

Brottstycken ur mitt liv

Brottstycken ur mitt liv
- berättelser av en Legal Adviser - Bengt Lindeblad


86 sidor 
Illustrerad 
Limbunden


Från 1948, då FN sände sina första militära observatörer till Mellanöstern, fram till våra dagar har diplomater, generaler, bataljonschefer, officerare, flygare och meniga soldater i böcker skildrat sina insatser och upplevelser ”in the service of peace.” 
I denna bok är det juristen Bengt Lindeblad som ger sin syn på sina FN-uppdrag i Korea, Gaza, Kongo och Cypern. 


Här skildras även Lindeblads karriär som jurist vilken avslutades med tjänsten som chefsrådman vid Göteborgs tingsrätt.

Läs mer och beställ

måndag
dec072015

Jakthövdingen från Mjölby

Åke E Andersson & Mie Engman
157 sidor
Inbunden
Utkom i september 2015
----------------------------------------

Som ung man vid 1900-talets början ville Linköpingsbon Sigfrid Orre bli jurist, men ödet förde honom till djupaste Afrika. Istället för ett stillsamt liv som tjänsteman blev Sigfrid Orre jakthövdingen Mirasa och levde som storviltjägare, guldgrävare, handelsman och äventyrare i nuvarande Kongo. Sigfrid Orre berättar målande om jaktäventyr där han nedlade elefanter, bufflar, leoparder och krokodiler, och den största trofén av dem alla – människoätande lejon. I text och bild får vi följa Orre på strapatsrika expeditioner i trakter där ingen vit tidigare satt sin fot. Vi får möta spännande och unika karaktärer, däribland en stor hövding som förärade Orre sin dotter som gåva, en beryktat grym drottning och en jägare som sett spår efter livs levande dinosaurier i djungeln.

Vid 1960-talets början mötte Orre svenska FN-soldater ur FN-bat X i Elisabethville. Så ofta han kunde besökte han svenska posteringar för att träffa och umgås med landsmän. Han imponerades av det lugn och den självbehärskning, som de svenska soldaterna visade i farliga situationer vilket gjorde honom stolt – inte minst därför att andra européer, som han umgicks med, hade gjort liknande iakttagelser. Så småningom väcktes hans hemlängtan till liv. Efter sina 45 år i Afrika kontaktade han så den svenska bataljonsledningen som välvilligt beslutade att han skulle få följa med Kongobataljonen när den roterade hem i juni 1961.

PRIS: 225 kr

Läs mer och beställ (Du transporteras till en extern sida)


fredag
mar022012

Under FN:s fana - In the service of peace

Pris: 150 kr

Boken kommer att säljas under årsmötet i Maj 2012. 
Vill du ha boken hemskickad tillkommer en avgift på 40 kr. Du kontaktar då ordförande Kalle Fransson på telnr.  036-64968 eller 070-6334963. Summan betalas in till Plusgiro: 4088751-5 

Hela behållningen går till Panzi sjukhuset i Kongo.


söndag
dec042011

Mucka inte med Trolldoktorn

Svartkonstens och magins roll i våra dagars afrikanska samhälle har för oss västerlänningar än i våra dagar en underskattad roll.

"Trolldoktorerna" eller "Häxdoktorernas" inflytande över individen är större än vi tror. 

Och för att etablera förtroendefulla och fruktbärande relationer, bör vi västerlänningar – "ta seden dit man kommer" – anpassa sig helt enkelt.

"Mucka inte med Trolldoktorn" gör inte anspråk på att vara någon instruktionsbok utan tar bara upp ett tiotal typiska exempel på vad en fredsbevarare och andra yrkesgrupper, som är verksamma i Centralafrika, måste vara beredd på att råka ut för. Varje enskild situation av den här typen måste självfallet lösas men det kan vara bra att vara förberedd på att vårt västerländska tänkesätt inte alltid fungerar.

Stig von Bayer
afrikakännare sedan 1948
Läs mer och Köp! (Du transporteras till en extern sida)

söndag
dec042011

Fredssoldater Armemuseums årsbok 2008/2009

"Fredssoldater" är temat för Armémuseums årsbok, en extra stor volym för de två åren 2008/2009.

395 sidor 
Rikt illustrerade
Inbunden

Lång väntan där ingenting händer och hjälpande insatser i svårt härjade krigsområden är olika sidor av en fredssoldats uppdrag.

På Försvarsmaktens hemsida sägs det att 1 800 svenskar gör utlandstjänst varje år. I det moderna försvaret ska oroshärdar stoppas där de uppstår och konflikter begränsas från att spridas över stora områden.

Armémuseum vill genom denna bok ge ett historiskt perspektiv på opretationerna och även ge aktuella inblickar i svenska utlandsinsatser av idag.

De tolv artiklarna i boken berättar utförligt om utlandsstyrkan, dess historia och utveckling och i flera fall utifrån personliga erfarenhter.

Läs mer och köp! (Du transporteras till en extern sida)

söndag
dec042011

DVD skivor om Kongoveteranernas sammankomster

Genom ett förnämligt sammarbete med våran Rolf Noberg och ordförande Kalle Fransson har vi tagit fram 3st DVD skivor som handlar om våra olika sammankommster från 1992 till 50årsjubileet 2010. 

DVD nr:1 med kompendium 100:- kr
DVD nr:2 med kompendium 100:- kr
DVD nr:3 75:- kr
Köper man alla 3 så får man dem för en rabatterad summa. Pris 250:-kr 


Skivorna kan levereras till Årsmötet 2012 4-6 maj om de förbeställs till Kalle Fransson.
Vi kan skicka dom per post också då tillkommer 65kr i porto. 
Ange vilka skivor du vill ha och adress samtidigt som du sätter in beloppet på 

Plusgiro 4088751-5. 

Överskott efter omkostnader kommer vi att skänka till vår insamling för Panzisjukhuset i Kongo. 
Hälsningar Kalle och Rolf. tel: Kalle 036-64968