« Detachment Luena, mars 1963 | Main
söndag
nov132011

Svenska helikoptrar i internationell tjänst Insatsen i Kongo 1960-1964

Äldre och ärrade Kongoveteraner tillsammans med nyfikna och intresserade yngre kollegor från Fredsbaskrarna och Helikopterflottiljen på Malmslätt var samlade onsdagen den 12 november på Malmen mässen för att höra de tidigare helikopterpiloterna Lars Thomasson, Anders "Nabben" Bengtsson och Hans Backner hålla ett mycket intressant föredrag om de svenska insatserna under Kongokrisen 1960 till 1964.

Vill du läsa hela artikeln har du möjlighet att läsa den i tidningen framöver. Vill du inte vänta så kan du också höra av dig till Kalle Fransson via mail, så skickar han en kopia.

 

References (4)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: Link Schwartz
  kongoveteranerna - Ordet är fritt - Svenska helikoptrar i internationell tjänst Insatsen i Kongo 1960-1964
 • Response
  Response: Brian Poe
  kongoveteranerna - Ordet är fritt - Svenska helikoptrar i internationell tjänst Insatsen i Kongo 1960-1964
 • Response
  Response: Vincent Malfitano
  kongoveteranerna - Ordet är fritt - Svenska helikoptrar i internationell tjänst Insatsen i Kongo 1960-1964
 • Response
  Работа в стерлитамаке

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>