Main | Detachment Luena, mars 1963 »
söndag
nov132011

FN veteraner Besökte Peter Wallenberg

Jag sökte kontakt med Dr Peter Wallenberg våren 2009. Jag visste att Dr Wallenberg hade varit i Africa under en tid då Svenska Bataljoner var i Congo. Dr Wallenberg var chef för Atlas Diesel (Atlas Copco) i Nordrhodesia (Zambia), Sydrhodesia (Zimbabwe), Nyasaland (Malawi) samt Katanga i Congo. DrWallenberg var bosatt i Salisbury, (Harare) Sydrhodesia och var i Africa mellan 1959-1962.

foto: Agneta Karlsson

Jag blev inbjuden till hans kontor på Investor AB och vi träffades den 23 septem- ber. Jag frågade Karl Olof Fransson om han ville följa med och det ville Kalle naturligtvis gärna.

Det var en mycket intresserad Dr Wallenberg som bjöd på kaffe/te och började berätta utifrån sina upplevelser i Africa och vid besöken inkognito i Elisabethville. Efter Congos självständighet 30 juni 1960 blev det väldigt riskfyllt att åka till Congo men Dr Wallenberg var tuff och tänkte inte onödigtvis på riskerna. Reservdelar skulle fram till gruvindustrin. I sin gamla cheva passerades gränsen till Congo (Katanga) många gånger och Dr Wallenberg blev vän med tull- och passkontrollanterna. Första gången efter självständigheten blev dessa väldigt förvånade att någon ville åka TILL Katanga då tusentals flydde FRÅN Katanga.

Vägspärrar passerades där ofta nyckfulla Katangagendarmer var synnerligen hotfulla. Men allt gick bra även om incidenter inträffade. Värre gick det när svenska FN soldater skulle passera spärrar. I Elisabetville (ofta Sabena Guest House) brukade Dr Wallenberg (inkognito) träffa den svenske bataljonschefen överste Jonas Waern ensam där erfarenheter och nulägesanalyser utbyttes.

Jag frågade Dr Wallenberg om han hade kunnat berätta för någon om sina stundtals äventyrliga och med fara för livet upplevelser. Dr Wallenberg svarade då: "Det kunde jag inte för då hade de trott att jag ljugit". För första gången efter 47 år blev det nästan 2½ timmes debriefing för Dr Wallenberg. Vi hade gärna lyssnat ytterligare lika länge till. Vi Congoveteraner hade samma problem efter vår hemkomst.

Dr Wallenberg erbjöd sig generöst att komma till Congoveteranernas årsmöte 2010 och utifrån sina upplevelser berätta om sin Africatid. 1961 var fotbollslaget från bataljon 12 inbjudna till Syd- och Nordrhodesia och spelade med framgång några fotbollsmatcher i huvudstäderna Salisbury och Lusaka. Efter en match bjöd Dr Wallenberg laget på en uppskattad middag. Dr Wallenberg vill gärna träffa några av spelarna på kommande årsmöte. Congoveteranerna hälsar Dr Wallenberg mycket varmt välkommen till vårt kommande Dubbeljubileumsårsmöte 2010. 

Larry Chiborn  (Bat 14, 16, 18 Congo)

chiborn@hotmail.com

TEXT FOTO: Fr vänster K-O Fransson, Dr Peter Wallenberg, Larry Chiborn

FOTO: Agneta Mogren

Foto: Agneta Mogren

References (23)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: police Lamborghini
  kongoveteranerna - Ordet är fritt - FN veteraner Besökte Peter Wallenberg
 • Response
  Response: Hollister
  Hello, here to post points. Here's a good article written, rich in content. If you want more information, look at the situation here:kongoveteranerna - Ordet är fritt - FN veteraner Besökte Peter Wallenberg
 • Response
  For this article. I think the authors write very well. Content lively and interesting. Details are as follows:http://www.weissenburg.de/longchamp.asp
 • Response
  Response: Check This Out
  Excellent Web site, Continue the great job. Thanks a ton!
 • Response
  kongoveteranerna - Ordet är fritt - FN veteraner Besökte Peter Wallenberg
 • Response
  Response: xovilichter
  kongoveteranerna - Ordet är fritt - FN veteraner Besökte Peter Wallenberg
 • Response
  usahaku terbaikku saat ini
 • Response
  kongoveteranerna - Ordet är fritt - FN veteraner Besökte Peter Wallenberg
 • Response
  Response: get argan oil
  That is a decent discussion. I think about Dr. Wallenberg. After Congo's autonomy June 30, 1960, it was exceptionally hazardous to go to the Congo. Dr. Wallenberg volunteered liberally to come to Congo Veteran's yearly gathering in 2010 and focused around their encounters let us know about his Africatid.
 • Response
  Response: Brian Poe
  kongoveteranerna - Ordet är fritt - FN veteraner Besökte Peter Wallenberg
 • Response
  Response: Imperial Advance
  kongoveteranerna - Ordet är fritt - FN veteraner Besökte Peter Wallenberg
 • Response
  Response: Corey Park scam
  kongoveteranerna - Ordet är fritt - FN veteraner Besökte Peter Wallenberg
 • Response
  Response: Link Schwartz
  kongoveteranerna - Ordet är fritt - FN veteraner Besökte Peter Wallenberg
 • Response
  A great number of making system blogs obtain great schooling in addition to very best stroke suggestions will also be offered seeing that dissertation offer you making guide options. Thanks a whole lot so as to offered all of these options so as to my very own schooling.
 • Response
  Response: Brian Poe
  kongoveteranerna - Ordet är fritt - FN veteraner Besökte Peter Wallenberg
 • Response
  Response: Brian Poe
  kongoveteranerna - Ordet är fritt - FN veteraner Besökte Peter Wallenberg
 • Response
  Response: Brian Poe
  kongoveteranerna - Ordet är fritt - FN veteraner Besökte Peter Wallenberg
 • Response
  Response: jadwal sepak bola
  kongoveteranerna - Ordet är fritt - FN veteraner Besökte Peter Wallenberg
 • Response
  kongoveteranerna - Ordet är fritt - FN veteraner Besökte Peter Wallenberg
 • Response
  Response: Zandile Williams
  kongoveteranerna - Ordet är fritt - FN veteraner Besökte Peter Wallenberg
 • Response
  Response: Dr. Patel Dentis
  kongoveteranerna - Ordet är fritt - FN veteraner Besökte Peter Wallenberg
 • Response
  kongoveteranerna - Ordet är fritt - FN veteraner Besökte Peter Wallenberg
 • Response
  Response: Corey Park scam
  kongoveteranerna - Ordet är fritt - FN veteraner Besökte Peter Wallenberg

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>