tisdag
nov052013

FN-dagen -

den 24 oktober 2013 – manifesterades vid FN-monumentet på Norra Djurgården i Stockholm med en enkel men anslående ceremoni i vackert väder och strålande höstfärger. De cirka 100 deltagarna möttes vid ankomsten av Sveriges veteranförbund Fredsbaskrarnas  hedersvakter Lars-Göran Nyholm och Jonas Hörgård som i sina FN-uniformer paraderade framför monumentet. Fanbärare från Fredsbaskrarna, Kongoveteranerna, Polisen och Folke Bernadotte Akademin vecklade ut föreningsfanorna och utgjorde en färggrann front till vänster om monumentet. Ceremonin inleddes med att revelj blåstes av en hornblåsare från Svea Livgarde. Anders Ramnerup hälsade deltagarna välkomna, varefter han överlämnade ordet till talarna, Bengt Wiktorsson från SVF och Karl-Olof Fransson, Kongo-veteranerna.

Fransson framhöll i sitt tal att Kongo-veteranerna har samlats vid monumenten i alla år alltifrån invigningen 1995 för att hedra de 19 kamrater som stupade under striderna i Kongo. Han gav några exempel:

1997 höll Försvarsmakten sin ceremoni klockan 11 på förmiddagen. På den tiden var få av veteranerna pensionärer, varför de kunde ställa upp först på kvällen. I skymningen samlades veteranerna vid monumentet varvid överste Jonas Waern höll tal. Efter kransnedläggningen följde supé på restaurangen vid Folkens Museum.

2001 genomfördes manifestationen tillsammans med Fredsbaskrarna. Temat var flyghaveriet i Ndola, som inträffat 1961, således 40-årsjubileum. Namnet på flyghaveriets offer lästes upp samt en dikt av Dag Hammarskjöld. Efteråt kamratträff på Sjöhistoriska Museets café.

2002.   Försvarsmakten beslutade att förlägga den officiella ceremonin på eftermiddagen. Nu var det läge för oss att ställa upp med fanvakt, kransbärare och kransnedläggare. Den efterföljande kamrat -träffen hölls på Villa Källhagen.

2003.   Ett da capo från föregående år vid monumentet. Kamratträffen hölls på Restaurang Stallet vid Tekniska Museet med anförande av författaren Ingrid Kampås och underhållning av f.d fältartisten Git Skiöld.

Under åren 2004 – 2012 har Kongo-veteranerna deltagit i Försvarsmaktens officiella ceremoni vid monumentet. Fransson avslutade med en dikt ur Dag Hammarskjölds ”Vägmärken.”

Ceremonin fortsatte med kransnedläggning av de deltagande organisationerna och privatpersoner. Därefter en tyst minut för de stupade kamraterna. Avslutning med tapto från hornblåsaren.

Fanbärare för Kongo-veteranerna var Alf Gustafsson, kransbärare Bengt Wicksén, kransnedläggare Stig Högberg.

SVF inbjöd samtliga deltagare till en kamratträff med kaffe och kaka på Sjöhistoriska Museets Café – en fin final efter en värdig ceremoni.

Bror Richard SvärdFoto: Kim Svensson

Foto: Kim Svensson

söndag
jun092013

Sex Kongo-veteraner medaljerades på Veterandagen

På Veterandagen den 29 maj 2013 erhöll sex Kongo-veteraner Försvarsmaktens medalj ”Sårad i Strid” i valören silver, åttonde storleken. Samtliga sårades i striderna i Elisabethville mellan FN-styrkorna och Katangas gendarmeri i september och december 1961. Medaljörerna:

Sonny Ek, Älvsjö, sårades den 13 september 1961.

Hans Mååg, Falun, sårades den 9 december 1961.

Arne Ehn, Blomstermåla, sårades den10 december 1961.

Erik Härtel (tidigare Johansson) Jönköping, sårades den 16 december 1961.

Leif-Ove Larsson, Slöinge, sårades den 16 december 1961.

Bo Lennart Andersson, Kista, sårades den 17 december 1961.

Medaljerna utdelades av H.M. Konungen vid en statsceremoni i samband med invigningen av det nya veteranmonumentet vid Sjöhistoriska museet på Norra Djurgården i Stockholm. Kongo-veteranerna var vid ceremonin representerade med fanvakt och ett 40-tal veteraner bärande blå basker. Ett halvt sekel av tystnad och glömska från det officiella Sverige är över för våra nu medaljerade kamrater.

5 av medaljörerna tillsammans med Överbefälhavare Sverker Göranson och Ordförande Kalle Fransson och Sekreterare Stig Högberg. Från vänster: Sonny Ek, Leif-Ove Larsson, Stig Högberg, Bo Andersson, ÖB Sverker Göranson, Hans Mååg, Arne Ehn och Karl-Olof Fransson. Foto: Carl-Johan Ehn

Bror Richard Svärd

 

lördag
jan192013

Kongoresan genomförd

Stort reportage i nästa nummer av Fredsbaskern.

Posttorget (E-Ville

Kasenga, vägen mot Svenska Campen

 

söndag
nov252012

Ett sista farväl till Hammarskjöld

För att hedra minnet av Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare 1953-1961, lägger svenska Kongoveteraner i dag en sten på den plats där Hammarskjöld omkom 1961, då hans flygplan kraschade under en flygning mellan Kongo-Léopoldville (nuvarande Kongo-Kinshasa) och Nordrhodesia (nuvarande Zambia).
Inskriptionen på stenen lyder:
A last farewell from Swedish comrades in ONUC 1960-1964. He gave his life for us.
(Ett sista farväl från svenska kamrater i ONUC 1960-1964. Han gav sitt liv för oss).

Redan 1964 skapades ett minnesmärke på Dag Hammarskjölds kraschplats. Sedan 1970 räknas platsen som ett historiskt landmärke.

torsdag
nov082012

Margot Wallström –Årets FN-vän

Rolf Noberg Margot Wallström Stig von Bayer Bengt Wicksén.

Bilden togs efter att Margot Wallström blivit utsedd till Årets FN-vän som skedde vid FN-förbundets seminarium 23/10 på Konserthuset i Stockholm. Kronprinsessan Victoria var närvarande och försvarsminister Karin Enström höll ett anförande

Margot Wallström har sedan 2010 och fram till våren 2012 varit särskild representant för FN:s generalsekretare Ban Ki-Moon med uppdrag att bevaka frågor som rör sexuellt våld i krig och konflikter .

Ban Ki-Moon uttalade i samband med att Margot Wallström avslutade sitt uppdrag att ”Hon har gett offren för sexuellt våld i väpnade konflikter en röst. Hon har systematiskt bevakat och rapporterat om detta våld och även identifierat skyldiga. Under hennes effektiva ordförandeskap har även det internationella samarbetet på detta område utvecklats”

Margot Wallström själv gladdes åt att hon lyckats skapa en medvetenhet och en organisation inom FN som nu fortsätter hennes pionärarbete. Hon berättar i intervjuver om sina upplevelser bl-a från Afrika och Kongo.

- Jag var ju inte där som gråterska med det var inte helt lätt att hålla tårarna tillbaka :När jag var i östra Kongo så berättade några äldre kvinnor att de blivit förnedrade och våldtagna av soldater som kunde ha varit deras barnbarn.

Hon hade besökt Panzisjukhuset i Bukavu och var väl bekant med Dr Mukwege som var utsatt för ett mordförsök i slutet på oktober-men klarade sig och just nu( 3-6 november 2012) är han på besök i Sverige.

Kongoveteranerna överlämnar från sin hjälp fond 50000 kr till sjukhuset i samband med den resa som ett antal veteraner genomför i slutet på november 2012 . Pengarna har insamlats i samband med årsmötet och är också minnesgåva från FN-veteranen Torgny Svedbergs begravning

På FN-dagen 24/10 invigde Margot Wallström en ny basutställning- Fredssoldater- på Armémuseum i Stockholm och hon höll ett engagerat tal om konfliktrelaterat sexuellt våld. Kongoveteranernas styrelse var på plats och hade tidigare på dagen medverkat vid kransnedläggningen vid FN monumentet på Djurgården i Stockholm där vår ordf Karl Fransson var en av talarna.