söndag
jun092013

Sex Kongo-veteraner medaljerades på Veterandagen

På Veterandagen den 29 maj 2013 erhöll sex Kongo-veteraner Försvarsmaktens medalj ”Sårad i Strid” i valören silver, åttonde storleken. Samtliga sårades i striderna i Elisabethville mellan FN-styrkorna och Katangas gendarmeri i september och december 1961. Medaljörerna:

Sonny Ek, Älvsjö, sårades den 13 september 1961.

Hans Mååg, Falun, sårades den 9 december 1961.

Arne Ehn, Blomstermåla, sårades den10 december 1961.

Erik Härtel (tidigare Johansson) Jönköping, sårades den 16 december 1961.

Leif-Ove Larsson, Slöinge, sårades den 16 december 1961.

Bo Lennart Andersson, Kista, sårades den 17 december 1961.

Medaljerna utdelades av H.M. Konungen vid en statsceremoni i samband med invigningen av det nya veteranmonumentet vid Sjöhistoriska museet på Norra Djurgården i Stockholm. Kongo-veteranerna var vid ceremonin representerade med fanvakt och ett 40-tal veteraner bärande blå basker. Ett halvt sekel av tystnad och glömska från det officiella Sverige är över för våra nu medaljerade kamrater.

5 av medaljörerna tillsammans med Överbefälhavare Sverker Göranson och Ordförande Kalle Fransson och Sekreterare Stig Högberg. Från vänster: Sonny Ek, Leif-Ove Larsson, Stig Högberg, Bo Andersson, ÖB Sverker Göranson, Hans Mååg, Arne Ehn och Karl-Olof Fransson. Foto: Carl-Johan Ehn

Bror Richard Svärd

 

lördag
jan192013

Kongoresan genomförd

Stort reportage i nästa nummer av Fredsbaskern.

Posttorget (E-Ville

Kasenga, vägen mot Svenska Campen

 

söndag
nov252012

Ett sista farväl till Hammarskjöld

För att hedra minnet av Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare 1953-1961, lägger svenska Kongoveteraner i dag en sten på den plats där Hammarskjöld omkom 1961, då hans flygplan kraschade under en flygning mellan Kongo-Léopoldville (nuvarande Kongo-Kinshasa) och Nordrhodesia (nuvarande Zambia).
Inskriptionen på stenen lyder:
A last farewell from Swedish comrades in ONUC 1960-1964. He gave his life for us.
(Ett sista farväl från svenska kamrater i ONUC 1960-1964. Han gav sitt liv för oss).

Redan 1964 skapades ett minnesmärke på Dag Hammarskjölds kraschplats. Sedan 1970 räknas platsen som ett historiskt landmärke.

torsdag
nov082012

Margot Wallström –Årets FN-vän

Rolf Noberg Margot Wallström Stig von Bayer Bengt Wicksén.

Bilden togs efter att Margot Wallström blivit utsedd till Årets FN-vän som skedde vid FN-förbundets seminarium 23/10 på Konserthuset i Stockholm. Kronprinsessan Victoria var närvarande och försvarsminister Karin Enström höll ett anförande

Margot Wallström har sedan 2010 och fram till våren 2012 varit särskild representant för FN:s generalsekretare Ban Ki-Moon med uppdrag att bevaka frågor som rör sexuellt våld i krig och konflikter .

Ban Ki-Moon uttalade i samband med att Margot Wallström avslutade sitt uppdrag att ”Hon har gett offren för sexuellt våld i väpnade konflikter en röst. Hon har systematiskt bevakat och rapporterat om detta våld och även identifierat skyldiga. Under hennes effektiva ordförandeskap har även det internationella samarbetet på detta område utvecklats”

Margot Wallström själv gladdes åt att hon lyckats skapa en medvetenhet och en organisation inom FN som nu fortsätter hennes pionärarbete. Hon berättar i intervjuver om sina upplevelser bl-a från Afrika och Kongo.

- Jag var ju inte där som gråterska med det var inte helt lätt att hålla tårarna tillbaka :När jag var i östra Kongo så berättade några äldre kvinnor att de blivit förnedrade och våldtagna av soldater som kunde ha varit deras barnbarn.

Hon hade besökt Panzisjukhuset i Bukavu och var väl bekant med Dr Mukwege som var utsatt för ett mordförsök i slutet på oktober-men klarade sig och just nu( 3-6 november 2012) är han på besök i Sverige.

Kongoveteranerna överlämnar från sin hjälp fond 50000 kr till sjukhuset i samband med den resa som ett antal veteraner genomför i slutet på november 2012 . Pengarna har insamlats i samband med årsmötet och är också minnesgåva från FN-veteranen Torgny Svedbergs begravning

På FN-dagen 24/10 invigde Margot Wallström en ny basutställning- Fredssoldater- på Armémuseum i Stockholm och hon höll ett engagerat tal om konfliktrelaterat sexuellt våld. Kongoveteranernas styrelse var på plats och hade tidigare på dagen medverkat vid kransnedläggningen vid FN monumentet på Djurgården i Stockholm där vår ordf Karl Fransson var en av talarna.

onsdag
jun062012

Sex Kongo-veteraner fick medaljer

På Veterandagen den 29 maj 2012 tilldelades sex Kongo-veteraner Försvarsmaktens medalj för sårade i strid i 8:e storleken i valören silver. De voro:

Torsten Stålnacke medaljeras av ÖB Sverker Göranson. Foto Nils Ehlén.

Torsten Stålnacke. Han fick hakan avskjuten den 14 september 1961 under septemberstriderna mellan FN-trupperna och Katangas gendarmeri. Trots svåra skador medförde han både sitt granatgevär och en chockskadad kamrat i säkerhet efter att ha blivit träffad.

Roland Knutsson. Han sårades allvarligt av splitter den17 december 1961 från ett granatnedslag när den svenska bataljonen ockuperade Camp Massart.

Bo Martinsson. Han anfölls den 5 oktober 1961 av upprorisk folkmassa i balubalägret i Elisabethville och blev nästan ihjälslagen innan han räddades av eld från soldater i en KP-bil. Han miste ett öga under misshandeln.

Björn Bäck. Han blev nerskjuten i en DC 3 från Kaminabasen under en flygning i september 1962, varvid han ådrog sig en allvarlig handskada.

Stig von Bayer. Han fick handen söndertrasad av splitter den 10 december 1961 när överste Jonas Waerns chefs KP utsattes för ett eldöverfall och träffades av en Bazokaraket. Han lyckades trots skadan bekämpa fi ställning så att nästa raket missade målet.

Ulf Isaksson. Han fick den 18 december 1961 splitter i höger lår efter beskjutning av en GRK under decemberstriderna mellan FN-trupperna och Katangas gendarmeri.

Medaljerna utdelades av Sveriges Överbefälhavare, general Sverker Göranson vid Veteranmonumentet intill Folke Bernadottes väg på Norra Djurgården i Stockholm. Därefter avtackades och gratulerades medaljörerna offentligt av HKH Prins Carl Philip och försvarsminister Karin Enström, ty manifestationen hade formen av en statsceremoni, där ett stort antal myndigheter och organisationer deltog. Kongo-veteranerna var representerade med fanvakt och ett 40-tal ”blåbaskrar”.

Sammanlagt utdelades silvermedaljen till 18 veteraner som sårats i strid i Suez, Kongo, Libanon och Afghanistan. Göte Enquist var äldst i skaran. Den 4 januari 1957 färdades han i en jeep vid El Ballah intill Suez-kanalen som sprängdes av en stridsvagnsmina. Han blev så svårt skadad att hans högra ben måste amputeras strax nedanför knäleden.

Ett halvt sekel av tystnad och glömska från det officiella Sverige är över för Göte Enquist samt de medaljerade Kongo-veteranerna.

Från veterandagen. Prins Carl Philip lade ner en krans vid Minnesmonumentet för att hedra stupade veteraner. Foto Nils Ehlén.

Bror Richard Svärd