söndag
dec082013

Dr Denis Mukwege

Foto: Lars Erkstam
Dr Denis Mukwege från Panzisjukhuset i DR Kongo har vid besök i Stockholm tilldelats Right Livelihood-priset, ”det alternativa Nobelpriset,” för sitt uppoffrande arbete med att bota kvinnor och barn, som utsatts för sexuellt våld i krigets Kongo. Vid ett seminarium på Armémuseum i Stockholm den 3 december 2013 svarade Mukwege på frågor om verksamheten från samtalsledaren Marika Griehsel.
Foto: Lars Erkstam
Bland publiken fanns ett 10-tal Kongo-veteraner iförda sina blå baskrar vilka väckte stort uppseende. Vid seminariets avslutning lämnade Marika över ordet till vår ordförande Kalle Fransson från Småländska Månsarp som i ett kort anförande berättade att Kongo-föreningen ända sedan 1980 talet genom sin hjälpfond skänkt pengar till bland annat missionsstationer i Kongo. De senaste åren har insamlade medel gått till Panzisjukhuset, exempelvis med 50 000 kronor på senhösten 2012. Kalle avslutade med att överräcka  de medel som insamlats under 2013 (25 000 kronor) till Dr Mukwege för att stötta Panzisjukhusets verksamhet. Därvid reste sig den fulltaliga publiken och applåderade. Dr Mukwege tog emot gåvan och framförde ett tack till ”dessa män som en gång tjänstgjort i mitt land och talar mitt språk.” (Dr Mukwege hade strax före seminariet samtalat på swahili med Stig von Bayer och Roland E Lindholm) Marika Griehsel uppmanade alla Kongo-veteraner att resa sig, varvid följde nya applåder.

Bror Rickard Svärd

 

tisdag
nov052013

FN-dagen -

den 24 oktober 2013 – manifesterades vid FN-monumentet på Norra Djurgården i Stockholm med en enkel men anslående ceremoni i vackert väder och strålande höstfärger. De cirka 100 deltagarna möttes vid ankomsten av Sveriges veteranförbund Fredsbaskrarnas  hedersvakter Lars-Göran Nyholm och Jonas Hörgård som i sina FN-uniformer paraderade framför monumentet. Fanbärare från Fredsbaskrarna, Kongoveteranerna, Polisen och Folke Bernadotte Akademin vecklade ut föreningsfanorna och utgjorde en färggrann front till vänster om monumentet. Ceremonin inleddes med att revelj blåstes av en hornblåsare från Svea Livgarde. Anders Ramnerup hälsade deltagarna välkomna, varefter han överlämnade ordet till talarna, Bengt Wiktorsson från SVF och Karl-Olof Fransson, Kongo-veteranerna.

Fransson framhöll i sitt tal att Kongo-veteranerna har samlats vid monumenten i alla år alltifrån invigningen 1995 för att hedra de 19 kamrater som stupade under striderna i Kongo. Han gav några exempel:

1997 höll Försvarsmakten sin ceremoni klockan 11 på förmiddagen. På den tiden var få av veteranerna pensionärer, varför de kunde ställa upp först på kvällen. I skymningen samlades veteranerna vid monumentet varvid överste Jonas Waern höll tal. Efter kransnedläggningen följde supé på restaurangen vid Folkens Museum.

2001 genomfördes manifestationen tillsammans med Fredsbaskrarna. Temat var flyghaveriet i Ndola, som inträffat 1961, således 40-årsjubileum. Namnet på flyghaveriets offer lästes upp samt en dikt av Dag Hammarskjöld. Efteråt kamratträff på Sjöhistoriska Museets café.

2002.   Försvarsmakten beslutade att förlägga den officiella ceremonin på eftermiddagen. Nu var det läge för oss att ställa upp med fanvakt, kransbärare och kransnedläggare. Den efterföljande kamrat -träffen hölls på Villa Källhagen.

2003.   Ett da capo från föregående år vid monumentet. Kamratträffen hölls på Restaurang Stallet vid Tekniska Museet med anförande av författaren Ingrid Kampås och underhållning av f.d fältartisten Git Skiöld.

Under åren 2004 – 2012 har Kongo-veteranerna deltagit i Försvarsmaktens officiella ceremoni vid monumentet. Fransson avslutade med en dikt ur Dag Hammarskjölds ”Vägmärken.”

Ceremonin fortsatte med kransnedläggning av de deltagande organisationerna och privatpersoner. Därefter en tyst minut för de stupade kamraterna. Avslutning med tapto från hornblåsaren.

Fanbärare för Kongo-veteranerna var Alf Gustafsson, kransbärare Bengt Wicksén, kransnedläggare Stig Högberg.

SVF inbjöd samtliga deltagare till en kamratträff med kaffe och kaka på Sjöhistoriska Museets Café – en fin final efter en värdig ceremoni.

Bror Richard SvärdFoto: Kim Svensson

Foto: Kim Svensson

söndag
jun092013

Sex Kongo-veteraner medaljerades på Veterandagen

På Veterandagen den 29 maj 2013 erhöll sex Kongo-veteraner Försvarsmaktens medalj ”Sårad i Strid” i valören silver, åttonde storleken. Samtliga sårades i striderna i Elisabethville mellan FN-styrkorna och Katangas gendarmeri i september och december 1961. Medaljörerna:

Sonny Ek, Älvsjö, sårades den 13 september 1961.

Hans Mååg, Falun, sårades den 9 december 1961.

Arne Ehn, Blomstermåla, sårades den10 december 1961.

Erik Härtel (tidigare Johansson) Jönköping, sårades den 16 december 1961.

Leif-Ove Larsson, Slöinge, sårades den 16 december 1961.

Bo Lennart Andersson, Kista, sårades den 17 december 1961.

Medaljerna utdelades av H.M. Konungen vid en statsceremoni i samband med invigningen av det nya veteranmonumentet vid Sjöhistoriska museet på Norra Djurgården i Stockholm. Kongo-veteranerna var vid ceremonin representerade med fanvakt och ett 40-tal veteraner bärande blå basker. Ett halvt sekel av tystnad och glömska från det officiella Sverige är över för våra nu medaljerade kamrater.

5 av medaljörerna tillsammans med Överbefälhavare Sverker Göranson och Ordförande Kalle Fransson och Sekreterare Stig Högberg. Från vänster: Sonny Ek, Leif-Ove Larsson, Stig Högberg, Bo Andersson, ÖB Sverker Göranson, Hans Mååg, Arne Ehn och Karl-Olof Fransson. Foto: Carl-Johan Ehn

Bror Richard Svärd

 

lördag
jan192013

Kongoresan genomförd

Stort reportage i nästa nummer av Fredsbaskern.

Posttorget (E-Ville

Kasenga, vägen mot Svenska Campen

 

söndag
nov252012

Ett sista farväl till Hammarskjöld

För att hedra minnet av Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare 1953-1961, lägger svenska Kongoveteraner i dag en sten på den plats där Hammarskjöld omkom 1961, då hans flygplan kraschade under en flygning mellan Kongo-Léopoldville (nuvarande Kongo-Kinshasa) och Nordrhodesia (nuvarande Zambia).
Inskriptionen på stenen lyder:
A last farewell from Swedish comrades in ONUC 1960-1964. He gave his life for us.
(Ett sista farväl från svenska kamrater i ONUC 1960-1964. Han gav sitt liv för oss).

Redan 1964 skapades ett minnesmärke på Dag Hammarskjölds kraschplats. Sedan 1970 räknas platsen som ett historiskt landmärke.