torsdag
nov062014

Premiären på Kongofilmen

Den 20 oktober var det stor officiell premiären på dokumentären ”Kongoveteranerna” på Filmhuset i Stockholm. Samtliga veteraner som agerar i filmen var inbjudna tillsammans med sina anhöriga. I vimlet syntes bland annat representanter för Försvarsmakten och UD. Gästerna hälsades välkommen av filmens producent, Malcolm Dixelius. Efter förfriskningar som SVT bjöd på samlades alla i Filmhusets biograf Mauritz, som blev fylld till sista plats. Marika Griehsel berättade om det två-åriga arbete som låg bakom filmen och framförde ett tack till SVT, Folke Bernadotte- akademin och Wallenbergs stiftelse, vars finansiella stöttning möjliggjort dokumentären. Hon tackade alla filmmakare hon samarbetat med för att få bild, ljus, ljud, och musik till verket – och naturligtvis filmens huvudpersoner det vill säga de veteraner som agerar i filmen. Och så var det äntligen dags för Gullmar, Glenn, Bengt, Stig, Kalle, Erik, Yngve, Åke, Alf, Björn, Inge, Lars och Eskil att avge sina raka berättelser från det kaotiska Kongo.

Filmen visades i SVT 2 på kvällen den 23 oktober och blev mycket uppmärksammad. Vår ordförande Kalle Fransson har erhållit ett 60-tal e-mail sedan dokumentären visades i TV 2. Även personer bosatta utomlands, exempelvis USA och Ryssland, har hört av sig. Föreningen har erhållit 30 nya medlemmar.


En arkivbild av Gullmar Svensson i Kongo är SVT:s omslag till ”Kongoveteranerna.”

Regn och rekord på FN-dagen

Vanligen brukar det vara fint höstväder på FN-dagen den 24 oktober när vi samlas vid monumentet. Men i år var Norra Djurgården insvept i dis och dimma och ett ananalkande regn hängde luften. Man det märktes inte åskådarantalet. Det blev rekord. Publiken bestod av ett hundratal veteraner plus många ”civila” anhöriga och intresserade. Det har nog aldrig samlats så många kring monumentet på FN-dagen som i år. Flaggparaden var den vanliga med fanvakter från Fredsbaskrarna, Kongoveteranerna, Rikspolsstyrelsen, Folke Bernadotteakademin och Swedint kamratförening. Tal hölls av SVF:s förbundsordförande Bengt Wiktorsson, Kongo-veteranernas ordf. Karl-Olof Fransson, Svenska FN-förbundets ordf. Aleksander Gabelic och överste Anders Stach från Försvaret Veteranavdelning.

 

Paraden av kransnedläggare var längre än vanligt. Förutom etablerade organisationer och veteranföreningar fanns flera nära anhöriga som nedlade blomster för att hedra de stupade, vilket gjorde ett starkt intryck. Ceremonin avslutades med en tyst minut. Dagen avslutades med trevlig samvaro på Sjöhistoriska Museets café där SVF bjöd alla deltagare på fika.

Text: Bror Richard Svärd

En regnig FN-dag med starka färger. Fanbäraren Alf Gustavsson vid minnesstenen. Foto Lars Erkstam.
lördag
okt042014

Seminarium om Kongoveteranerna

På Folke Bernadottedagen den 17 september hölls på Försvarshögskolan i Stockholm ett seminarium om den svenska insatsen under FN:s Kongomission under åren 1960 – 64.


Arrangör var Folke Bernadotteakademin. Moderator för paneldiskussionen var John Chrispinsson. Marika Griehsel berättade om arbetsprocessen kring den snart färdigställda dokumentären om Kongoveteranerna och visade ett avsnitt ur filmen, som kommer att visas i SVT 2 den 23 oktober. Fil.dr Andreas Tullberg från Lunds Universitet redogjorde för innehållet i sin 2012 utgivna doktorsavhandling ”We are in the Congo now.” I den avhandlas relationer mellan hemmafronten och soldaterna som tjänstgjorde i Kongo.


Veteranerna Bror Svärd, Karl-Olof Fransson och Bengt Wicksén berättade om sina starkaste upplevelser i Kongo och den ovilja och kritik de möttes av vid hemkomsten till Sverige. Den efterföljande debatten följdes med stort intresse av hundratalet åhörare, vilka som avslutning fick ställa frågor till panelen.


Folke Bernadotteakademin har all heder av att de arrangerade seminariet.

Tre veteraner deltog i seminariet. Från vänster Bror Svärd, Karl-Olof Fransson och Bengt Wicksén. Foto Lars Erkstam.
söndag
sep072014

I år är det 50 år sedan FN styrkan ONUC lämnade Kongo.

I en note från generalsekreterare U Thant sammanfattas den svenska insatsen på följande sätt:

I nära fyra långa och besvärliga år har FN-styrkan outtröttligt arbetat med att fullgöra sitt uppdrag i republiken Kongo. Under denna tid har åtskilliga mål uppnåtts och många faromoment från 1960 undanröjts. Operationens militära avdelning har skött sin högst besvärliga uppgift på ett mycket modigt och skickligt sätt. Vi har nu kommit till den tidpunkt när styrkan skall återkallas och dess soldater, som visat sådant mod, återhållsamhet och taktfullhet, återvända till respektive hemland. Förenta Nationerna och hela världen står i tacksamhetsskuld till dem för vad de uträttat i Kongo. Det är för generalsekreteraren ett nöje att få uttrycka sin varma uppskattning och tacksamhet härför till svenska regeringen och därmed också till berörda officerare och soldater.
I hela världen förknippas svenska soldater med Förenta Nationernas fredsbevarande operationer; särskilt i Kongo bidrog Sverige på ett utomordentligt sätt. Icke blott de svenska bataljonerna utan även jakt-och spaningsflyget, C-47 transporterna och de riskfyllda helikopteruppdragen vittnade om mod och effektivitet hos den svenska kontingenten.

Det sätt på vilket Kaminabasen sköttes och förstörda broar återuppbyggdes i Katanga utgjorde ett gott bevis på yrkesskickligheten hos de svenska teknikerna.

Arton svenska soldater gav sitt liv i Kongo som ett offer för fredens sak. I uppbrottets stund vill Förenta Nationernas generalsekreterare ge uttryck för sin erkänsla av det utomordentliga bidrag till ONUC som den här bataljonen och dess företrädare lämnat

måndag
jun092014

Veterandagen 29 maj 2014

Foto: Lars Erkstam

Solen sken över alla Kongoveteraner och deras anhöriga som hade mött upp vid Veteranmonumentet/Sjöhistoriska museet. Vi var 150 Kongoveteraner som hade tagit oss till huvudstaden. Det blev en minnesvärd ceremoni med mycket musik och lagom långa tal. Flera av talarna bad om ursäkt för att det dröjt så länge innan vi fick det erkännande som vi väntat på. Efter talen vidtog utdelning av medaljer till sårade i strid och tapperhet i strid. För vår del hade vi den här gången en person som fick medalj han hette Ove Eriksson från Dikanäs, han sårades 16 december 1961. Själva ceremonien började som vanligt i det militära, övning, övning och åter övning på tre led. Det var inte så lätt att få oss att rätta in oss i leden, speciellt ”vänster om, marsch” var ingen höjdare.

Foto: Lars Erkstam

Efter ceremonien vid monumentet och vi stående fått en samfälld applåd av åskådarna, var det dags att ställa upp framför Sjöhistoriska museet, där Kalle Fransson lämnade av till ÖB Sverker Göransson. ÖB tackade än en gång för vår insats och uttryckte sin stolthet att stå framför oss. ÖB påminde också om att den som inte har myntet i fickan när de träffas står för drinken i baren. Därefter vidtog utdelningen av coinen. ÖB åtföljdes av försvarsministern Karin Enström och några andra Generaler.Det blev lite strul vid tackande, en del gjorde honnör, medan andra tackade med en bugning. Informationen hade inte gått fram hur tacket skulle gå till. Allt löstes till det bästa. Efter utdelningen blev det mingel i stora partytältet, där alla kunde gå omkring och prata med alla. En del träffade personer som de inte sett på 50 år. Kvällens höjdpunkt var Veterankonserten i Berwaldhallen. Den gick i Fältartisternas tecken,med Stefan Sauk som programvärd för kvällen. Konsertens höjdpunkt var när Hans Corell läste upp sitt tacktal till Koffi Annan, och till den ceremonien komponerat en hymn på säckpipa som man själv kan sätta ord till.”Hymn-Secretary General Kofi Annan "Prayer for peace”. Hymnen framfördes av Robert Wallgren och kvällens dirigent Mats Janhage hade arrangerat. Försvarsmakten skall ha ett stort tack för ett bra genomfört arrangemang.

Stig Högberg

tisdag
maj062014

Bildspel från Kongoveteranernas verksamhet 2013