onsdag
okt282015

Sverker Göranson avtackad

Sverker Göranson avgick som ÖB den sista september. Kongoveteranerna beslöt vid sitt årsmötet i maj att han skulle avtackas i samband med avgången för de insatser han gjort för Kongoveteranerna. Avtackningen skedde 6 oktober på Försvarsmaktens HQ varvid Kalle Fransson, Bengt Wicksén, Arne Björklund och Bror Svärd deltog från vår förening.

I tacktalet till Sverker Göranson framhöll Kalle Fransson: Vi Kongoveteraner har känt att du under dina år som ÖB haft oss i dina tankar. 2008 delade du ut medaljer till Kongosoldater, som väntat i nästan 50 år. Det gällde de svenska soldater, som deltog i räddningsaktionen i september 1961 för att rädda ett irländskt kompani i Jadotville i Katanga.

Du har delat ut medaljer till soldater som sårats i strid i Kongo. Dessutom har du tagit dig tid att besöka oss vid årsmötet 2010 vid vårt 50–årsjubileum.

Sent ska vi glömma Veterandagen den 29 maj 2014 då alla Kongoveteraner fick motta din COIN.

Efter anförandet överlämnade Fransson föreningens gåva till Sverker. Ett Katangakors graverat på en träplatta med inskriptionen ”Till General Sverker Göranson för engagemang, erkänsla och omsorg.
"Kongoveteranerna” 

 Bror Richard Svärd

måndag
sep142015

Boken "Svensk FN-officer bland kannibaler och minor"

Nu finns det åter några exemplar av denna bok som väntar på läsare. 

Klicka på länken nedan för att beställa. 

http://www.fredsbaskerforlaget.se/kongo/svensk-fn-officer-bland-kannibaler-och-minor-kongo-1949-64.html?theme=classic

fredag
maj152015

Jonas Waern i helfigur

I en nyutkommen bok från Medströms bokförlag, Militära ledare under kalla kriget, skriver 
Jarl Lundgren om Kongoöversten Jonas Waern. Det är en innehållsrik artikel om Waerns 
karriär med tyngdpunkt på hans insatser som bataljonschef i Kongo och på Cypern. För oss 
soldater, som stod under hans befäl i dessa missioner på 1960-talet är det ett tema som är 
särskilt intressant: Hans syn på att leda soldater i strid.

Jonas Waern funderade över detta tidigt i sin militära karriär. Han blev utnämnd till fänrik 
1941 vid Kungl. Värmlands regemente. Sedan följde tjänstgöring i Neutralitetsvakten, som chef 
för en jägarpluton vid norska gränsen. Under denna tid övervägde Waern att anmäla sig till Svenska 
Frivilligkåren i Finland, men han avstod därför att ”jag ännu inte var vuxen att leda unga svenska män 
i krig. ”Ett beslut som säger mycket om Waerns helgjutna personlighet och den respekt han hade för 
sin uppgift som officer. År 1952 genomgick han en kurs vid brittiska Infantry School. Han verkade 
sedan i flera år på olika tjänster vid Infanteriskjutskolan i Rosersberg. Och sedan var Jonas Waern 
redo att axla det yttersta ansvaret som officer i utlandstjänst. Här ett citat ur ett brev han skrev sent i 
livet till en Kongoveteran ”. . . efter sju år som lärare på den svenska stridsskolan . . . kände jag mig 
äntligen kallad för stridsuppgifter.  . .  Jag beundrade Dag Hammarskjöld och längtade efter att hjälpa 
afrikanerna till en självständig tillvaro. Kallelsen var så stor att jag lämnade hustru och fyra barn åt 
sitt öde och som ensam sökande anmälde jag mig till tjänstgöring i Kongo. Jag ångrar inte en minut 
att jag följde min kallelse.”

Jonas Waern hade säkert före uppdraget i Kongo frågat sig själv hur han skulle reagera i strid. Svaret 
på detta fick han vid elddopet i Albert park den 13 september 1961. Säkert hade han även undrat 
över hur de svenska soldaterna från värnpliktsarmén skulle reagera under strid. Frågan har nog ställts av många svenska officerare mot den bakgrunden att inga svenska soldater hade krigat mot en väl rustad och organiserad armé på över 150 år. Före operationen sade de irländska officerarna rent ut  att om det skulle bli strid skulle svenskarna springa vid första skottet. I Albert Park var Waern 10 meter från det granatnedslag som dödade major Gerhard Gallon. Av tryckvågen tappade Waern andan och det tog några sekunder innan han kom till sans och handling. Han iakttog då att de irländska soldaterna tycktes lämna sina ställningar. Waern skrek ut en varning till irländarna, som fick dem att gå i skydd i sina ställningar. Därefter kastade han ett öga mot den svenska sektorn för att få en uppfattning om läget där. Han konstaterade att de svenska soldaterna låg lugnt kvar och bevakade sina eldområden och visade stor elddisciplin. Waern kände stor tacksamhet i det ögonblicket. Han konstaterade att hans svenska mannar var goda soldater. Under de fortsatta striderna i Katanga fick Waern uppleva de svenska soldaternas effektivitet exempelvis vid anfallet och intagandet av gendarmerifästet Camp Massart. 
Jarl Lundgrens porträtt av Jonas Waern är välskrivet och mycket intressant – särskilt för oss 
Kongoveteraner.

 

Bror Richard Svärd

 

Jonas Waern efter en genomgång i Kongo med sina soldater i Kongo. Foto Hans Wahlman.

 

fredag
maj152015

Årsmötet 2015

En tacksam utrikesminister

 

Margot Wallström var inbjuden till årsmötet av vår styrelse. Trots att hon är så upptagen av 

politiska uppdrag tog hon tid till sig att gästa oss. Hon började sitt anförande med orden: 
”Det viktigaste jag har att säga till er i dag är – Tack! Era erfarenheter från Kongo är viktiga 
även om de ligger långt tillbaka i tiden. Man har alltid någonting att lära av historien när man 
förbereder nya insatser.” Margot kom därefter in på sin tid i Kongo som generalsekreterare 
Ban-Ki Moon:s speciella representant för att bevaka kvinnors situation i krig och konflikter. 
Vid sina besök i Kongo konstaterade hon att krig och kaos fortfarande råder i landet och att 
en FN-styrka försöker åstadkomma fred och försoning. Förhållandena är därför jämförbara 
med situationen i början på 1960-talet när vår insats genomfördes. Hon insåg hur svårt det 
måste vara för FN-soldater, som kommer från länder i Asien och Afrika utan kunskaper om 
Kongos språk och sedvänjor. Men trots detta upplevde hon att de i de flesta fall lyckades att 
skapa förtroende hos befolkningen, vilket är det viktigaste om man skall vara till någon hjälp. 
Ett exempel härpå var att FN-soldaterna för att skydda kvinnorna eskorterade dem när de 
arbetade på fälten eller besökte marknaden.

Efter anförandet ställdes flera frågor till Margot. En var personlig och löd: ”Hur känns det att 
stå i hetluften efter beslut om att erkänna Palestina och efter kritiken mot Saudiarabien?” I 
svaret framhöll Margot att man i kontroversiella beslut måste ha sitt eget samvete på sin 
sida och att man är beredd att försvara och vidhålla sitt beslut. Jag har varit med så länge i 
politiken att jag vet att så småningom upphör blåsvädret. I dag har de hemkallade 
ambassadörerna från Israel och Saudiarabien återvänt till sina beskickningar i Stockholm. På 
utrikespolitikens område arbetar nu regeringen för att bli invald i FN:s säkerhetsråd.

Kalle Fransson tackade Margot genom att till henne överlämna Kongo-veteranernas 
hedersnål Katangakorset samt filmen Kongoveteranerna Så avslutades en mycket 
minnesvärd stund i kamratföreningens historia.

Bror Richard Svärd

Kalle Fransson tackar Margot Wallström efter anförandet. Foto Bror Richard Svärd

 

 

torsdag
nov202014

Nu kan du beställa ditt eget exemplar av filmen Kongoveteranerna

Filmen som sändes i SVT i slutet av oktober. Beställ filmen nu och få den levererad före jul. 
Filmen kostar 149 kronor och levereras med svensk och engelsk textning plus bonusmaterial. Beställning görs via länk på Armé-, Marin- och Flygfilms hemsida:
www.amf-film.se
OBS! För att vara säker på att få din kopia före jul så vil vi ha din beställning senast den 16 december.