torsdag
nov162017

FN-dagen 2017

blev en högtidlig upplevelse för den stora skaran av deltagande veteraner och anhöriga – och en ärofull manifestation för de kamrater som stupade i fredens tjänst.

Sedan fanbärarna ställt upp från Veteranförbundet, Kongoveteranerna (Alf Gustavsson) och Swedint samt förenat sig med bärare av FN:s och Sveriges fana, inleddes ceremonin med FN:s bön för fred och ett korum av regementspastor Lisa Mobrand. En hornblåsare och en trumslagare från militärmusiken svarade för de känslomässiga musikaliska inslagen.

Förbundsordförande Sverker Göranson för Sveriges Veteranförbund, Fredsbaskrarna, gav en återblick över de svenska fredsinsatserna, som inleddes med militära observatörer i Palestina 1948 och som där krävde det första offret för fredens sak när Greve Folke Bernadotte mördades.

Föreningsordförande Karl Olof Fransson från FN-veteranerna Kongo höll sig till aktuella händelser inom föreningen och berättade bland annat om det besök som gjordes i april av ett 10-tal veteraner hos FN:s Högkvarter i New York, varvid en krans nedlades vid Dag Hammarskiölds meditationsrum.

Överste Torbjörn Larsson från Försvarsmaktens veteranavdelning uppgav i sitt tal bland annat att det är över 100 000 svenskar som varit i utlandstjänst i skilda missioner och att medelåldern för manliga fredssoldater har varit 28 år och för kvinnliga 34 år. (Att medelåldern är så pass hög beror sannolikt på alla militära observatörer, som sänts ut)

Sverker Göranson delade ut SVF förtjänstmedalj i silver till Jonas Jonasson och David Breimer. Jonas är en eldsjäl bakom Kamrathjälpen Gula bandet, David står bakom Träffpunkt Blekinge.

Kransnedläggningen på Minnesmonumentet blev mycket stämningsfull genom inslagen av taktslag och toner från trumma och horn för varje nedlagd krans. Kransar nedlades av Försvarsmakten, SVF Fredsbaskrarna, Kongoföreningen, UNEF-kamraterna, Swedint, Soldathemsföreningen, Invidzonen och Blue Berets MC Sweden. Därefter följde de anhörigas blomster. Kranshållare för Kongo-veteranerna var Stig Högberg och kransnedläggare Karl Olof Fransson. Ceremonin avslutades med en tyst minut.

Förra året tillkom ett nytt inslag på FN-dagen vid Minnesmonumentet nämligen att läsa upp namnen på de alla svenskar som omkommit i utlandsstyrkan samtidigt som man tände en gravlykta.

Även i är genomfördes denna programpunkt. I den bistra skymningen med vind och annalkande regn tog det sin rundliga tid innan gravljusen för var och en av de 88 omkomma var tända. Men deltagarna stod tåligt kvar trots kylan. När alla lämnat platsen lyste den långa raden av gravljus i oktobernatten i en lång rad framför monumentet som en stillsam hyllning till våra stupade kamrater.

Bror Richard Svärd

 Karl-Olof Fransson och Stig Högberg svarade för kransnedläggningen. Foto Lars Erkstam.

En tyst minut efter krans nedläggningen. Foto Lars Erkstam.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

« Nelson Mandela 100 år. Unik rundresa med Marika Griehsel & Simon Stanford | Main | FN-dagen firas på Djurgården den 24 oktober »