fredag
maj152015

Årsmötet 2015

En tacksam utrikesminister

 

Margot Wallström var inbjuden till årsmötet av vår styrelse. Trots att hon är så upptagen av 

politiska uppdrag tog hon tid till sig att gästa oss. Hon började sitt anförande med orden: 
”Det viktigaste jag har att säga till er i dag är – Tack! Era erfarenheter från Kongo är viktiga 
även om de ligger långt tillbaka i tiden. Man har alltid någonting att lära av historien när man 
förbereder nya insatser.” Margot kom därefter in på sin tid i Kongo som generalsekreterare 
Ban-Ki Moon:s speciella representant för att bevaka kvinnors situation i krig och konflikter. 
Vid sina besök i Kongo konstaterade hon att krig och kaos fortfarande råder i landet och att 
en FN-styrka försöker åstadkomma fred och försoning. Förhållandena är därför jämförbara 
med situationen i början på 1960-talet när vår insats genomfördes. Hon insåg hur svårt det 
måste vara för FN-soldater, som kommer från länder i Asien och Afrika utan kunskaper om 
Kongos språk och sedvänjor. Men trots detta upplevde hon att de i de flesta fall lyckades att 
skapa förtroende hos befolkningen, vilket är det viktigaste om man skall vara till någon hjälp. 
Ett exempel härpå var att FN-soldaterna för att skydda kvinnorna eskorterade dem när de 
arbetade på fälten eller besökte marknaden.

Efter anförandet ställdes flera frågor till Margot. En var personlig och löd: ”Hur känns det att 
stå i hetluften efter beslut om att erkänna Palestina och efter kritiken mot Saudiarabien?” I 
svaret framhöll Margot att man i kontroversiella beslut måste ha sitt eget samvete på sin 
sida och att man är beredd att försvara och vidhålla sitt beslut. Jag har varit med så länge i 
politiken att jag vet att så småningom upphör blåsvädret. I dag har de hemkallade 
ambassadörerna från Israel och Saudiarabien återvänt till sina beskickningar i Stockholm. På 
utrikespolitikens område arbetar nu regeringen för att bli invald i FN:s säkerhetsråd.

Kalle Fransson tackade Margot genom att till henne överlämna Kongo-veteranernas 
hedersnål Katangakorset samt filmen Kongoveteranerna Så avslutades en mycket 
minnesvärd stund i kamratföreningens historia.

Bror Richard Svärd

Kalle Fransson tackar Margot Wallström efter anförandet. Foto Bror Richard Svärd

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

« Jonas Waern i helfigur | Main | Nu kan du beställa ditt eget exemplar av filmen Kongoveteranerna »