onsdag
okt282015

Sverker Göranson avtackad

Sverker Göranson avgick som ÖB den sista september. Kongoveteranerna beslöt vid sitt årsmötet i maj att han skulle avtackas i samband med avgången för de insatser han gjort för Kongoveteranerna. Avtackningen skedde 6 oktober på Försvarsmaktens HQ varvid Kalle Fransson, Bengt Wicksén, Arne Björklund och Bror Svärd deltog från vår förening.

I tacktalet till Sverker Göranson framhöll Kalle Fransson: Vi Kongoveteraner har känt att du under dina år som ÖB haft oss i dina tankar. 2008 delade du ut medaljer till Kongosoldater, som väntat i nästan 50 år. Det gällde de svenska soldater, som deltog i räddningsaktionen i september 1961 för att rädda ett irländskt kompani i Jadotville i Katanga.

Du har delat ut medaljer till soldater som sårats i strid i Kongo. Dessutom har du tagit dig tid att besöka oss vid årsmötet 2010 vid vårt 50–årsjubileum.

Sent ska vi glömma Veterandagen den 29 maj 2014 då alla Kongoveteraner fick motta din COIN.

Efter anförandet överlämnade Fransson föreningens gåva till Sverker. Ett Katangakors graverat på en träplatta med inskriptionen ”Till General Sverker Göranson för engagemang, erkänsla och omsorg.
"Kongoveteranerna” 

 Bror Richard Svärd

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

« FN-dagen 2015 | Main | Boken "Svensk FN-officer bland kannibaler och minor" »