torsdag
nov062014

Premiären på Kongofilmen

Den 20 oktober var det stor officiell premiären på dokumentären ”Kongoveteranerna” på Filmhuset i Stockholm. Samtliga veteraner som agerar i filmen var inbjudna tillsammans med sina anhöriga. I vimlet syntes bland annat representanter för Försvarsmakten och UD. Gästerna hälsades välkommen av filmens producent, Malcolm Dixelius. Efter förfriskningar som SVT bjöd på samlades alla i Filmhusets biograf Mauritz, som blev fylld till sista plats. Marika Griehsel berättade om det två-åriga arbete som låg bakom filmen och framförde ett tack till SVT, Folke Bernadotte- akademin och Wallenbergs stiftelse, vars finansiella stöttning möjliggjort dokumentären. Hon tackade alla filmmakare hon samarbetat med för att få bild, ljus, ljud, och musik till verket – och naturligtvis filmens huvudpersoner det vill säga de veteraner som agerar i filmen. Och så var det äntligen dags för Gullmar, Glenn, Bengt, Stig, Kalle, Erik, Yngve, Åke, Alf, Björn, Inge, Lars och Eskil att avge sina raka berättelser från det kaotiska Kongo.

Filmen visades i SVT 2 på kvällen den 23 oktober och blev mycket uppmärksammad. Vår ordförande Kalle Fransson har erhållit ett 60-tal e-mail sedan dokumentären visades i TV 2. Även personer bosatta utomlands, exempelvis USA och Ryssland, har hört av sig. Föreningen har erhållit 30 nya medlemmar.


En arkivbild av Gullmar Svensson i Kongo är SVT:s omslag till ”Kongoveteranerna.”

Regn och rekord på FN-dagen

Vanligen brukar det vara fint höstväder på FN-dagen den 24 oktober när vi samlas vid monumentet. Men i år var Norra Djurgården insvept i dis och dimma och ett ananalkande regn hängde luften. Man det märktes inte åskådarantalet. Det blev rekord. Publiken bestod av ett hundratal veteraner plus många ”civila” anhöriga och intresserade. Det har nog aldrig samlats så många kring monumentet på FN-dagen som i år. Flaggparaden var den vanliga med fanvakter från Fredsbaskrarna, Kongoveteranerna, Rikspolsstyrelsen, Folke Bernadotteakademin och Swedint kamratförening. Tal hölls av SVF:s förbundsordförande Bengt Wiktorsson, Kongo-veteranernas ordf. Karl-Olof Fransson, Svenska FN-förbundets ordf. Aleksander Gabelic och överste Anders Stach från Försvaret Veteranavdelning.

 

Paraden av kransnedläggare var längre än vanligt. Förutom etablerade organisationer och veteranföreningar fanns flera nära anhöriga som nedlade blomster för att hedra de stupade, vilket gjorde ett starkt intryck. Ceremonin avslutades med en tyst minut. Dagen avslutades med trevlig samvaro på Sjöhistoriska Museets café där SVF bjöd alla deltagare på fika.

Text: Bror Richard Svärd

En regnig FN-dag med starka färger. Fanbäraren Alf Gustavsson vid minnesstenen. Foto Lars Erkstam.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

« Nu kan du beställa ditt eget exemplar av filmen Kongoveteranerna | Main | Seminarium om Kongoveteranerna »