lördag
okt042014

Seminarium om Kongoveteranerna

På Folke Bernadottedagen den 17 september hölls på Försvarshögskolan i Stockholm ett seminarium om den svenska insatsen under FN:s Kongomission under åren 1960 – 64.


Arrangör var Folke Bernadotteakademin. Moderator för paneldiskussionen var John Chrispinsson. Marika Griehsel berättade om arbetsprocessen kring den snart färdigställda dokumentären om Kongoveteranerna och visade ett avsnitt ur filmen, som kommer att visas i SVT 2 den 23 oktober. Fil.dr Andreas Tullberg från Lunds Universitet redogjorde för innehållet i sin 2012 utgivna doktorsavhandling ”We are in the Congo now.” I den avhandlas relationer mellan hemmafronten och soldaterna som tjänstgjorde i Kongo.


Veteranerna Bror Svärd, Karl-Olof Fransson och Bengt Wicksén berättade om sina starkaste upplevelser i Kongo och den ovilja och kritik de möttes av vid hemkomsten till Sverige. Den efterföljande debatten följdes med stort intresse av hundratalet åhörare, vilka som avslutning fick ställa frågor till panelen.


Folke Bernadotteakademin har all heder av att de arrangerade seminariet.

Tre veteraner deltog i seminariet. Från vänster Bror Svärd, Karl-Olof Fransson och Bengt Wicksén. Foto Lars Erkstam.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

« Premiären på Kongofilmen | Main | I år är det 50 år sedan FN styrkan ONUC lämnade Kongo. »