söndag
jun092013

Sex Kongo-veteraner medaljerades på Veterandagen

På Veterandagen den 29 maj 2013 erhöll sex Kongo-veteraner Försvarsmaktens medalj ”Sårad i Strid” i valören silver, åttonde storleken. Samtliga sårades i striderna i Elisabethville mellan FN-styrkorna och Katangas gendarmeri i september och december 1961. Medaljörerna:

Sonny Ek, Älvsjö, sårades den 13 september 1961.

Hans Mååg, Falun, sårades den 9 december 1961.

Arne Ehn, Blomstermåla, sårades den10 december 1961.

Erik Härtel (tidigare Johansson) Jönköping, sårades den 16 december 1961.

Leif-Ove Larsson, Slöinge, sårades den 16 december 1961.

Bo Lennart Andersson, Kista, sårades den 17 december 1961.

Medaljerna utdelades av H.M. Konungen vid en statsceremoni i samband med invigningen av det nya veteranmonumentet vid Sjöhistoriska museet på Norra Djurgården i Stockholm. Kongo-veteranerna var vid ceremonin representerade med fanvakt och ett 40-tal veteraner bärande blå basker. Ett halvt sekel av tystnad och glömska från det officiella Sverige är över för våra nu medaljerade kamrater.

5 av medaljörerna tillsammans med Överbefälhavare Sverker Göranson och Ordförande Kalle Fransson och Sekreterare Stig Högberg. Från vänster: Sonny Ek, Leif-Ove Larsson, Stig Högberg, Bo Andersson, ÖB Sverker Göranson, Hans Mååg, Arne Ehn och Karl-Olof Fransson. Foto: Carl-Johan Ehn

Bror Richard Svärd

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

« FN-dagen - | Main | Kongoresan genomförd »