söndag
dec082013

Dr Denis Mukwege

Foto: Lars Erkstam
Dr Denis Mukwege från Panzisjukhuset i DR Kongo har vid besök i Stockholm tilldelats Right Livelihood-priset, ”det alternativa Nobelpriset,” för sitt uppoffrande arbete med att bota kvinnor och barn, som utsatts för sexuellt våld i krigets Kongo. Vid ett seminarium på Armémuseum i Stockholm den 3 december 2013 svarade Mukwege på frågor om verksamheten från samtalsledaren Marika Griehsel.
Foto: Lars Erkstam
Bland publiken fanns ett 10-tal Kongo-veteraner iförda sina blå baskrar vilka väckte stort uppseende. Vid seminariets avslutning lämnade Marika över ordet till vår ordförande Kalle Fransson från Småländska Månsarp som i ett kort anförande berättade att Kongo-föreningen ända sedan 1980 talet genom sin hjälpfond skänkt pengar till bland annat missionsstationer i Kongo. De senaste åren har insamlade medel gått till Panzisjukhuset, exempelvis med 50 000 kronor på senhösten 2012. Kalle avslutade med att överräcka  de medel som insamlats under 2013 (25 000 kronor) till Dr Mukwege för att stötta Panzisjukhusets verksamhet. Därvid reste sig den fulltaliga publiken och applåderade. Dr Mukwege tog emot gåvan och framförde ett tack till ”dessa män som en gång tjänstgjort i mitt land och talar mitt språk.” (Dr Mukwege hade strax före seminariet samtalat på swahili med Stig von Bayer och Roland E Lindholm) Marika Griehsel uppmanade alla Kongo-veteraner att resa sig, varvid följde nya applåder.

Bror Rickard Svärd

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

« Bildspel från Kongoveteranernas verksamhet 2013 | Main | FN-dagen - »