tisdag
nov052013

FN-dagen -

den 24 oktober 2013 – manifesterades vid FN-monumentet på Norra Djurgården i Stockholm med en enkel men anslående ceremoni i vackert väder och strålande höstfärger. De cirka 100 deltagarna möttes vid ankomsten av Sveriges veteranförbund Fredsbaskrarnas  hedersvakter Lars-Göran Nyholm och Jonas Hörgård som i sina FN-uniformer paraderade framför monumentet. Fanbärare från Fredsbaskrarna, Kongoveteranerna, Polisen och Folke Bernadotte Akademin vecklade ut föreningsfanorna och utgjorde en färggrann front till vänster om monumentet. Ceremonin inleddes med att revelj blåstes av en hornblåsare från Svea Livgarde. Anders Ramnerup hälsade deltagarna välkomna, varefter han överlämnade ordet till talarna, Bengt Wiktorsson från SVF och Karl-Olof Fransson, Kongo-veteranerna.

Fransson framhöll i sitt tal att Kongo-veteranerna har samlats vid monumenten i alla år alltifrån invigningen 1995 för att hedra de 19 kamrater som stupade under striderna i Kongo. Han gav några exempel:

1997 höll Försvarsmakten sin ceremoni klockan 11 på förmiddagen. På den tiden var få av veteranerna pensionärer, varför de kunde ställa upp först på kvällen. I skymningen samlades veteranerna vid monumentet varvid överste Jonas Waern höll tal. Efter kransnedläggningen följde supé på restaurangen vid Folkens Museum.

2001 genomfördes manifestationen tillsammans med Fredsbaskrarna. Temat var flyghaveriet i Ndola, som inträffat 1961, således 40-årsjubileum. Namnet på flyghaveriets offer lästes upp samt en dikt av Dag Hammarskjöld. Efteråt kamratträff på Sjöhistoriska Museets café.

2002.   Försvarsmakten beslutade att förlägga den officiella ceremonin på eftermiddagen. Nu var det läge för oss att ställa upp med fanvakt, kransbärare och kransnedläggare. Den efterföljande kamrat -träffen hölls på Villa Källhagen.

2003.   Ett da capo från föregående år vid monumentet. Kamratträffen hölls på Restaurang Stallet vid Tekniska Museet med anförande av författaren Ingrid Kampås och underhållning av f.d fältartisten Git Skiöld.

Under åren 2004 – 2012 har Kongo-veteranerna deltagit i Försvarsmaktens officiella ceremoni vid monumentet. Fransson avslutade med en dikt ur Dag Hammarskjölds ”Vägmärken.”

Ceremonin fortsatte med kransnedläggning av de deltagande organisationerna och privatpersoner. Därefter en tyst minut för de stupade kamraterna. Avslutning med tapto från hornblåsaren.

Fanbärare för Kongo-veteranerna var Alf Gustafsson, kransbärare Bengt Wicksén, kransnedläggare Stig Högberg.

SVF inbjöd samtliga deltagare till en kamratträff med kaffe och kaka på Sjöhistoriska Museets Café – en fin final efter en värdig ceremoni.

Bror Richard SvärdFoto: Kim Svensson

Foto: Kim Svensson

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

« Dr Denis Mukwege | Main | Sex Kongo-veteraner medaljerades på Veterandagen »