onsdag
jun062012

Sex Kongo-veteraner fick medaljer

På Veterandagen den 29 maj 2012 tilldelades sex Kongo-veteraner Försvarsmaktens medalj för sårade i strid i 8:e storleken i valören silver. De voro:

Torsten Stålnacke medaljeras av ÖB Sverker Göranson. Foto Nils Ehlén.

Torsten Stålnacke. Han fick hakan avskjuten den 14 september 1961 under septemberstriderna mellan FN-trupperna och Katangas gendarmeri. Trots svåra skador medförde han både sitt granatgevär och en chockskadad kamrat i säkerhet efter att ha blivit träffad.

Roland Knutsson. Han sårades allvarligt av splitter den17 december 1961 från ett granatnedslag när den svenska bataljonen ockuperade Camp Massart.

Bo Martinsson. Han anfölls den 5 oktober 1961 av upprorisk folkmassa i balubalägret i Elisabethville och blev nästan ihjälslagen innan han räddades av eld från soldater i en KP-bil. Han miste ett öga under misshandeln.

Björn Bäck. Han blev nerskjuten i en DC 3 från Kaminabasen under en flygning i september 1962, varvid han ådrog sig en allvarlig handskada.

Stig von Bayer. Han fick handen söndertrasad av splitter den 10 december 1961 när överste Jonas Waerns chefs KP utsattes för ett eldöverfall och träffades av en Bazokaraket. Han lyckades trots skadan bekämpa fi ställning så att nästa raket missade målet.

Ulf Isaksson. Han fick den 18 december 1961 splitter i höger lår efter beskjutning av en GRK under decemberstriderna mellan FN-trupperna och Katangas gendarmeri.

Medaljerna utdelades av Sveriges Överbefälhavare, general Sverker Göranson vid Veteranmonumentet intill Folke Bernadottes väg på Norra Djurgården i Stockholm. Därefter avtackades och gratulerades medaljörerna offentligt av HKH Prins Carl Philip och försvarsminister Karin Enström, ty manifestationen hade formen av en statsceremoni, där ett stort antal myndigheter och organisationer deltog. Kongo-veteranerna var representerade med fanvakt och ett 40-tal ”blåbaskrar”.

Sammanlagt utdelades silvermedaljen till 18 veteraner som sårats i strid i Suez, Kongo, Libanon och Afghanistan. Göte Enquist var äldst i skaran. Den 4 januari 1957 färdades han i en jeep vid El Ballah intill Suez-kanalen som sprängdes av en stridsvagnsmina. Han blev så svårt skadad att hans högra ben måste amputeras strax nedanför knäleden.

Ett halvt sekel av tystnad och glömska från det officiella Sverige är över för Göte Enquist samt de medaljerade Kongo-veteranerna.

Från veterandagen. Prins Carl Philip lade ner en krans vid Minnesmonumentet för att hedra stupade veteraner. Foto Nils Ehlén.

Bror Richard Svärd


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

« Margot Wallström –Årets FN-vän | Main | Bildspel från Kongoveteranernas verksamhet 2011 »