torsdag
nov082012

Margot Wallström –Årets FN-vän

Rolf Noberg Margot Wallström Stig von Bayer Bengt Wicksén.

Bilden togs efter att Margot Wallström blivit utsedd till Årets FN-vän som skedde vid FN-förbundets seminarium 23/10 på Konserthuset i Stockholm. Kronprinsessan Victoria var närvarande och försvarsminister Karin Enström höll ett anförande

Margot Wallström har sedan 2010 och fram till våren 2012 varit särskild representant för FN:s generalsekretare Ban Ki-Moon med uppdrag att bevaka frågor som rör sexuellt våld i krig och konflikter .

Ban Ki-Moon uttalade i samband med att Margot Wallström avslutade sitt uppdrag att ”Hon har gett offren för sexuellt våld i väpnade konflikter en röst. Hon har systematiskt bevakat och rapporterat om detta våld och även identifierat skyldiga. Under hennes effektiva ordförandeskap har även det internationella samarbetet på detta område utvecklats”

Margot Wallström själv gladdes åt att hon lyckats skapa en medvetenhet och en organisation inom FN som nu fortsätter hennes pionärarbete. Hon berättar i intervjuver om sina upplevelser bl-a från Afrika och Kongo.

- Jag var ju inte där som gråterska med det var inte helt lätt att hålla tårarna tillbaka :När jag var i östra Kongo så berättade några äldre kvinnor att de blivit förnedrade och våldtagna av soldater som kunde ha varit deras barnbarn.

Hon hade besökt Panzisjukhuset i Bukavu och var väl bekant med Dr Mukwege som var utsatt för ett mordförsök i slutet på oktober-men klarade sig och just nu( 3-6 november 2012) är han på besök i Sverige.

Kongoveteranerna överlämnar från sin hjälp fond 50000 kr till sjukhuset i samband med den resa som ett antal veteraner genomför i slutet på november 2012 . Pengarna har insamlats i samband med årsmötet och är också minnesgåva från FN-veteranen Torgny Svedbergs begravning

På FN-dagen 24/10 invigde Margot Wallström en ny basutställning- Fredssoldater- på Armémuseum i Stockholm och hon höll ett engagerat tal om konfliktrelaterat sexuellt våld. Kongoveteranernas styrelse var på plats och hade tidigare på dagen medverkat vid kransnedläggningen vid FN monumentet på Djurgården i Stockholm där vår ordf Karl Fransson var en av talarna.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

« Ett sista farväl till Hammarskjöld | Main | Sex Kongo-veteraner fick medaljer »