tisdag
dec132011

Artikel i Aftonbladet

För 50 år sen blev Eric, 75, fånge i Kongo

För ett halvt sekel sedan skickades de första svenska FN-soldaterna till inbördesstriderna i Kongo. Drygt 6 000 svenskar tjänstgjorde i en blodig och brutal konflikt. 19 förlorade livet. Det hade Eric Brage, 75, hade kunnat bli ytterligare en siffra i statistiken.

I dag är det 50 år sedan Eric Brage och hans kamrater tillfångatogs i Kongo.

– När de anföll norrmannen med macheten trodde jag slutet skulle komma för oss alla, säger han.

Klicka här för att ladda ner artikeln som pdf.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.
Editor Permission Required
You must have editing permission for this entry in order to post comments.
« Fick guldmedalj 50 år efter striden | Main | "Vi flög på en vägkarta" »