söndag
nov132011

"Vi flög på en vägkarta"

Tio svenska piloter gör sig redo för strid i Libyen. 
Det är första gången svenska stridsflygplan är i strid sedan kriget i Kongo - där piloten Åke Christianson, 75, var med. 
- Vi flög på en vägkarta där sjöar var blåa, land var gult och städer var vita, berättar han för Expressen.se.

Läs hela artikeln på Expressen.se

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.
Editor Permission Required
You must have editing permission for this entry in order to post comments.
« Artikel i Aftonbladet | Main | Kongomedaljer – efter 48 år! »