Historik

Roland Isaksson och Stig von Bayer deltog i föreningens första årsmöte i Gävle 1980. De ingår i styrelsen. Fotot från augusti 2008.

Kongo-veteranernas första årsmöte hölls i Gävle 1980. En av drivkrafterna var att avvisa den kritik som Kongo-soldaterna fått utstå i media under 70-talet där de orättvist beskylldes för brutalitet och rasism. Man vill även markera att 20 år hade gått sedan den svenska FN-insatsen i Kongo tog sin början 1960.


Förberedelserna började 1978. Karl Erik Håkansson från Växjö vände sig till Knuth Göransson i Olofström och föreslog att en kamratförening skulle bildas för vapenbröder som tjänstgjort i Kongo.

Göransson tände på idén och sände en inbjudan till de som tillhört stabskompaniet i bat XII till en träff i Örebro den 3-4 juni. Träffen samlade 55 deltagare som beslutade att bilda en förening med namnet FN-veteranerna XII/XIV Kongo. En interrimsstyrelse bildades som under 1979 drog upp riktlinjer för medlemsvärvning och för ett första riksmöte i Gävle året därpå. Göransson valdes till ordförande. Föreningen bestod då av 214 medlemmar, varv 69 deltog i mötet. 

1981 inrättades hjälpfonden, som tar emot frivilliga bidrag från medlemmarna som används för hjälpverksamhet i Kongo. 
Under föreningens första år planerades en charterresa till Kongo, men den kunde aldrig genomföras på grund av de osäkra förhållanden som rådde i landet. 

Föreningen namn ändrades 1986 till FN-veteranerna Kongo Zaire, varefter samtliga som tjänstgjort i Kongo var välkomna som medlemmar. Göransson var ordförande i föreningen fram till årsmötet 1989. Vid hans avgång hade föreningen 345 medlemmar.

Sten Wiberg från Solna “ major i Kongo “ var ordförande från årsmötet 1989 till årsmötet 1991. Han kvarstod som ledamot i styrelsen ytterligare något år och var föreningens representant i den kommittén som beslutade att anlägga Minnesmonumentet över omkomna FN-soldater Stockholm, vilket invigdes av Konungen 1995.


Ingmar Håkansson, ordförande åren 1991-2002. Avled 2006.


Under åren 1991 -2002 verkade Ingmar Håkansson, Rosersberg, som ordförande. Under hans tid ökade medlemsantalet till 553 personer vilket noterades under toppåret 1998. Årsmötena var välbesökta till en del beroende på att veteranernas fruar och sambos inbjöds till mötena.
Till årsmötet 1998 inkom en motion från Jarl Lundgren som påpekade att Nobels fredspris 1988 tilldelades Förenta Nationernas väpnade styrkor. Tio år hade gått, men prispengarna hade inte använts utan satt inlåst på ett bankkonto i New York. Styrelsen fick årsmötets uppdrag att verka i frågan. Brevväxling skedde med Nobelinstitutet i Oslo och Sveriges ständiga representation vid FN i New York. Artiklar i frågan publicerades i Uppsala Nya Tidning, Borås Tidning, Ljusnan, Kvällsstunden och av TT, vilka avslutades med:

"Världsorganisationens hantering och förvaltning av fredspriset 1988 är en djup kränkning av alla världens FN-soldater"

Sveriges dåvarande FN- ambassadör, Pierre Schori, tog upp frågan på högsta FN-nivå. 2003 kom Nobel-pengarna till användning. Då avtäckte Kofi Annan på FN-dagen ett monument i glas i North Garden intill FN-skrapan i New York, som hedrar stupade FN-soldater från hela världen. Det är omvittnat av en svensk FN-diplomat i New York att Kongo-veteranernas kampanj i frågan verksamt  bidrog till att monumentet uppfördes.

På årsmötet 2002 valdes Karl-Olof Fransson till föreningens ordförande. En post som han fortfarande innehar. 2003 blev svenskar som tjänstgjort i dagens Kongo genom MONUC medlemmar i föreningen.

Föreningens namn ändrades 2004 till FN-veteranerna Kongo. Namnet "Zaire" föll bort liksom logotypen med facklan.

Ett samarbetsavtal ingicks 2006 med Förbundet Fredsbaskrarna Sverige. Avtalet befäster det goda samarbete som förekommit med Fredsbaskrarna sedan lång tid tillbaka framför allt genom tidningen

Fredsbaskern  ( tidigare Bataljonsbladet)


Karl-Olof Fransson med föreningens fana. Från årsmötet 2008.

Under senare år har Kongo-veteranerna uppmärksammats av det officiella Sverige. Styrelsen inbjöds att deltaga i minneshögtiden för Dag Hammarskjöld i Backåkra den 29 juli 2005. Regeringen var värd för jubileet och inbjudan var signerad av statsministern, Göran Persson. Samma dag var föreningen representerad vid högtidligheterna i Uppsala vid Dag Hammarskjölds grav och i Domkyrkan bland annat med fanbärare. Armémuseum i Stockholm inbjöd föreningen att avhålla sitt årsmöte 2008 på museet i samband med att en Kongo-utställning invigdes till vilken ÖB, Håkan Syrén, var inbjuden. Det är händelser som visar att föreningen nu har lyckats i sin strävan att skapa respekt för FN-soldaternas goda insatser i Kongo.

Utställningen på Armémuseum i Stockholm den 18 april 2008 hade titeln Svensk FN-trupp i Kongo 1960 – 1964. Många gäster kom till utställningen bland andra pastor Elie Kabwe från Franska reformerta kyrkan i Stockholm. Kabwe växte upp i balubalägret i Elisabethville. I sitt tal tackade han de svenska soldater som tjänstgjorde i balubalägret 1961 – 1962. Han yttrade: Ni räddade våra liv.

 

Vid årsmötet den 18 april 2008 på Armémuseum hade vi internationella gäster. Från Irland kom representanterna för Irländska FN-förbundet, Tom Kenny och Danny Bradley och Erik Kennes från Afrikamuseet i Belgien.

2009.  Vid en ceremoni vid Armémuseum den 23 oktober utdelades Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i guld till tolv kongoveteraner (varav tre postumt) för insatser i striderna i Katanga i september 1961. Utdelare var ÖB, Sverker Göranson. Bakgrunden var att de svenska soldaterna hade transporterat indiska och irländska soldater i KP-bilar för att undsätta ett omringat irländskt kompani i Jadotville. Därvid hade de svenska bilförarna och kulspruteskyttarna agerat så modigt och skickligt att de räddat många liv. Ursprungligen kom förslaget om medaljer från indiska och irländska officerare, men detta hade fallit i glömska. Det dröjde således över 50 år innan dessa veteraner fick sina välförtjänta medaljer.

2010 var ett jubileumsår ty det var 50 år sedan bataljonerna 8 och 10 sändes till Kongo och 30 år sedan föreningen bildades. Årsmötets hedersgäster i Enköping var ÖB Sverker Göranson och doktor Peter Wallenberg, som i sitt tal skildrade sin tid som representant för Atlas Copco i Afrika på 1960-talet. Han hade ofta besökt bataljonschefen överste Jonas Waern i Elisabethville och var därför väl orienterad om den svenska insatsen. Doktor Wallenberg var medlem i vår förening till dess han gick ur tiden 2015.

Från Kung Carl XVI Gustav erhöll föreningen på årsmötesdagen ett brev i vilket majestätet bland annat skrev: Min stora uppskattning för det mod som visades och de offer som gjordes i fredens tjänst.

2011. Veterandagen den 29 maj fick statsceremoniell status. Försvarsmakten inrättade medaljen Sårad i Strid och ÖB Sverker Göranson delade ut de första medaljerna till Kongoveteraner. Föreningen hjälper Försvaret med dokumentationen. Stig von Bayer valdes av SVF till Peacekeeper off the year. Stig är den ende Kongoveteran, som fått denna utmärkelse.

Den 12 oktober gjorde FN-chefen Ban Ki-Mon ett besök vid Dag Hammarskjölds grav i Uppsala. UD hade framfört önskemål om att några veteraner skulle vara hedersvakter vid graven vid kransnedläggningen. Torgny Svedberg, Roland Lindholm och Bror Svärd svarade för detta hedersuppdrag.

2012. Överstelöjtnant Anders Stach gästade årsmötet i Enköping den 5 maj och presenterade Försvarsmaktens Veteranavdelning, som nyss inrättats. Anders Stach är chef för denna avdelning och föreningen har upprättat goda förbindelser med denna avdelning.

Pelle Mohlin anordnade på senhösten en resa till Afrika för veteraner, varvid man besökte minnesrika platser i Ndola, Elisabethville och Kamina. Elva veteraner deltog i resan som konstaterade att utvecklingen spårat ur i Kongo. Allt var sämre än på 1960-talet. En av resans höjdpunkter var besöket i Ndola i Zambia. Veteranerna avtäckte där en minnesplatta vid Dag Hammarskjölds Minnesmonument, som är rest på den plats där Hammarskjölds plan störtade.

2013. Ambassadör Hans Corell besökte årsmötet i maj i Enköping. Han var under åren 1994 – 2004 FN:s juridiske expert. Hans föredrag hade titeln: Förmår FN att leva upp till organisationens ändamål?

Vid ett seminarium på Armémuseum i Stockholm den 3 december överlämnade Kalle Fransson 25 000 kronor från föreningens hjälpfond till Panzisjukhuset i Bukavo. Gåvan togs emot av sjukhusets föreståndare, doktor Denis Mukwege, som besökte Sverige.

2014. Vid årsmötet den 26 april i Enköping avgick Rune Brink som kassör. Han har på ett hängivet sätt skött föreningens finanser i 12 år.

Vid Veterandagen den 29 maj i Stockholm hyllades Kongoveteranerna i högtidstalen av försvarsminister Karin Enström och ÖB Sverker Göranson. Skälet härtill var att det är 50 år sedan den svenska insatsen avslutades i Kongo. Vid en särskild ceremoni efteråt fick alla Kongoveteraner motta Överbefälhavarens Coin.

Marika Griehsels filmdokumentär Kongoveteranerna hade premiär i TV 2 den 23 oktober. Filmen blev en dundersuccé och sågs enligt SVT av 310 000 tittare. Filmen bygger på ett 10-tal veteraners upplevelser i Kongo. Den finns även utgiven som DVD.

2015. Hedersgäst vid årsmötet var utrikesminister Margot Wallström. Hon inledde sitt anförande med orden: Det viktigaste jag har att säga i dag är: Ett stort tack från regeringen för era insatser i Kongo. I fortsättningen redogjorde hon bland annat för regeringens strävan att bli invald i FN:s Säkerhetsråd.

På Veterandagen den 29 maj marscherade veteraner för första gång genom Stockholm – från Centralstationen till Minnesmonumentet på Norra Djurgården.

Sverker Göranson avgick som ÖB den sista september. Den 6 oktober avtackades han för sina insatser för Kongoveteranerna av en delegation från föreningen.  Vår ordförande Kalle Fransson höll tal till Sverker, varefter han som gåva från föreningen överlämnade ett graverat Katangakors på en träplatta med inskriptionen: Till General Sverker Göranson för engagemang, erkänsla och omsorg.