Välkommen till Kongoveteranerna

FN-veteranerna Kongo är en kamratförening som står öppen för alla som deltog i ONUC, Förenta Nationernas fredsmission i Kongo under åren 1960 – 1964, samt de som på senare år tjänstgjort i Kongo inom MONUC och Operation Artemis.

Föreningen är kamratstödjande och skall tillvarata medlemmarnas intressefrågor, som uppstått som en följd av deras tjänstgöring i Kongo. Sedan 1981 har föreningen insamlat medel till humanitär verksamhet i Kongo i en hjälpfond. Ur denna har under åren flera utbetalningar gjorts, bl.a. 2006 och 2009 till Panzisjukhuset i Bukavo-Kongo pa vardera 20.000. Och nu 2014 har över 100000kr sänts till sjukhuset.

Föreningen har ett samarbetsavtal med Förbundet Fredsbaskrarna Sverige. 
I förbundets tidning, ”Fredsbaskern”, som utkommer fyra gånger per år, har föreningen egna sidor som speglar vår verksamhet.

Föreningen stödjer verksamheten i Föreningen Fredsmuseum på Uppsala slott och Dag Hammarskjöldstiftelsen i Jönköping.

Föreningen deltar årligen i Försvarsmaktens och Rikspolisstyrelsens officiella manifestation. Fredssoldatens dag 29 maj ( Peace keeping Day ) vid Minnesmonumentet på Norra Djurgården i Stockholm, som hedrar de som givet sina liv i fredens tjänst. 19 kamrater stupade i Kongo.

Det årliga årsmötet är föreningens stora begivenhet som genomförs under ett veckoslut i april/Maj och ofta på ett regemente. På fredagen sker samlingen på eftermiddagen, varefter följer en kamratträff på regementets officersmäss där deltagarna svarar för underhållningen genom att visa filmer och berätta FN-historier. Lördagen ägnas åt årsmötesförhandlingar, som avslutas med ett föredrag i aktuellt ämne av någon färgstark FN-profil. En festlig bankett följer på lördagskvällen med god mat artistuppträdande och dans. Sammankomsten avslutas med brunch på söndagsmorgonen. Till festligheterna kan medlemmarna ta med ta med sig respektive partner. Årsmötet samlar varje år stora skaror. 2008 deltog 160 personer.

Föreningen har för närvarande 480 medlemmar.

Önskar Du anmäla Dig som medlem i föreningen eller har någon fråga, hittar du tel. & mailadress under rubrik Styrelse till Kalle Fransson eller Per Carlborg.
Årsavgiften är för närvarande 225kr /år och vårt plusgirokonto är 441 1974-1.


KP-bilen – En Kongosymbol.

Katangakorset är en utmärkt symbol för Kongo-veteranerna. Även KP-bilen anses av många veteraner som en symbol för den svenska FN – insatsen under Kongo-krisen på 60-talet.

Karosseripansarbilen, (Kp-bilen, m 42), tillverkades under beredskapstiden. Det var en pansrad terrängbil. Utrymmet för transport av trupp är öppet uppåt. Den utrustades normalt med en dubbel luftvärnskulspruta.

KP-bilarna fick visa sin förmåga för första gången i Kongo under septemberstriderna i Elisabethville. 1961. Kriget mellan FN-trupperna och Katangas gendarmeri inleddes på natten mot den 13 september.
Soldaten Kenneth Roos från Örebro blev svårt skadad och fördes i gryningen från Parc Albert i en ambulans till Italienska sjukhuset. Ambulansen eskorterades av en KP-bil, ty färden gick igenom områden som behärskade av gendarmeriet.  När eskorten närmade sig sjukhuset anfölls den av fem fientliga pansarbilar.

En av dem stannade mitt framför KP-bilen och avfyrade en projektil. Kulspruteskytten, Henry Lindberg från Borås, kände draget från projektilen och gick i skydd. Efter en kort stund klättrade han upp till kulsprutan igen och satte tummarna på avtryckarna. Han stod utan skydd från höften upp till hjässan. Han sköt med blicken in i en kanonmynning, och lyckades träffade pansarbilen på flera ställen så att den blev utslagen. Kenneth Roos bars därefter in på sjukhuset och hans liv blev räddat. Lindberg fick för denna insats Vasamedaljen i guld.

Efter denna duell vek alltid Katangas pansarbilar undan så fort de såg en svensk KP-bil även under decemberstriderna 1961. KP-bilarna var omistliga när det gällde att skydda FN-personal under förflyttningar på fientlig mark och överhuvudtaget vid beskjutning. Kp-bilarna räddade många liv i Kongo – inte bara svenska – ty även irländarna, indierna och etiopierna vid FN-brigaden i E-ville krävde KP-bilar vid sina förflyttningar. Följden blev att de fåtaliga förarna och kulspruteskyttarna var i gång dygnet runt.

KP-bilarna användes sedan under hela Kongo-missionen i svåra lägen såsom vid anfallet mot Kaminaville på nyårsaftonen 1962 och vid intagandet av Sandoa vid floden Lulua i januari 1963samt vid riskabla patrulleringar i norra Katanga då förband från gendarmeriet avväpnades. 

KP-bilen var omistlig vid evakuering av civila från krigszoner och farliga områden.
På grund av erfarenheterna från Kongo utrustades de svenska FN-bataljonerna på Cypern med KP-bilar vilka där var i bruk från 1964 fram till 1978, då de utmönstrades.

KP-bilen på bilden är tillverkad av SCANIA.