tisdag
okt182016

Inbjudan till att uppmärksamma FN-dagen den 24 oktober vid FN-minnesmärket i Stockholm

 

Den 24 oktober inbjuder Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och Kongo Veteranerna in veteraner, anhöriga, samarbetsorganisationer och myndigheter för att högtidlighålla FN-dagen.
Samtliga organisationer som har en fana är välkomna att ta med den. 

Tid: 14.00 - ca: 14.30
Plats: FN-minnesmärket vid Sjöhistoriska på Djurgården, Stockholm

Program 
14.00, Samling vid FN-minnesmärket, uppställning av fanor
Ceremonin inleds
Korum, Mats Norrman, HKV läser FN:s bön för fred
Tal, Tor Cavalli Björkman, styrelserepresentant SVF
Tal, Bengt Wicksén, vice ordförande Kongoveteranerna
Tal, Konteramiral Anders Grenstad, Chef FM:s Veteranenhet
SVF:s medaljering, fyra medaljörer, avslutas med fanfar
Nedläggning av gravbuketter
Tyst minut, stabspastorn påannonserar tyst minut för omkomna kamrater
ca: 14.30 Avslutning

efter ceremonin bjuder vi på fika på Sjöhistoriska museet

Med vänlig hälsning

Per Lennartsson
Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

Karl-Olof Fransson
Kongo Veteranerna

 

 

tisdag
nov032015

Makten och ärligheten

Så heter en utställning på Armémuseum i Stockholm som invigdes den 24 oktober. Bland de inbjudna märktes ett 20-tal Kongoveteraner, de flesta av dem var aktörer i TV – dokumentären Kongoveteranerna som hade premiär på hösten 2014. Skälet var att avsnitt av dokumentären, som skildrar soldaternas hårda liv i krigets Kongo, visades på en monter, som motvikt till löpsedlar från svenska tidningar från 1960-talet, som hade rubriker om rasism, övervåld och fylleri. Den tredje statsmakten, det vill säga pressen, skildrade en verklighet. Soldaterna berättelser i dokumentären har en mer sann och realistisk tyngd.

Ett citat ur programbladet lyder: Vad är det som avgör vilka saker som sparas och vilka berättelser som får höras? Det handlar den här utställningen om.

Bror Richard Svärd

tisdag
nov032015

FN-dagen 2015

Minnesstunden vid Minnesmonumenten den 24 oktober i Stockholm för stupade fredssoldater blev i år en fin upplevelse för den stora skara, som hade samlats bestående av veteraner och anhöriga. Detta berodde på det fina höstvädret och den högtidlighet som präglade ceremonin med musikinslag från militära hornblåsare och ett korum samt sedvanlig parad av flaggor från Fredsbaskrarna, Kongo-veteranerna, Swedints kamratförening och Soldatförbundet.

I sitt tal framhöll Hans Cavalli Björkman, styrelseledamot i SVF, FN:s strävan och betydelse för världsfreden. Han efterlyste en FN-aktion i Syrien. Bengt Wicksén, vice ordförande hos Kongoveteranerna, påminde om att Minnesmonumentet i år firar 20-årsjubileum. Det invigdes 1995 av Hans Majestät Konungen.

Under den högtidliga kransnedläggningen för stupade nedlades kransar från sex organisationer/föreningar. För Kongoveteranerna var Stig Högberg kransbärare och Per Carlborg kransnedläggare och Alf Gustavsson fanbärare.

Den efterföljande kamratträffen på Sjöhistoriska museets café blev mycket trivsam.

Flaggparaden på FN-dagen. Foto Lars Erkstam.

onsdag
okt282015

Sverker Göranson avtackad

Sverker Göranson avgick som ÖB den sista september. Kongoveteranerna beslöt vid sitt årsmötet i maj att han skulle avtackas i samband med avgången för de insatser han gjort för Kongoveteranerna. Avtackningen skedde 6 oktober på Försvarsmaktens HQ varvid Kalle Fransson, Bengt Wicksén, Arne Björklund och Bror Svärd deltog från vår förening.

I tacktalet till Sverker Göranson framhöll Kalle Fransson: Vi Kongoveteraner har känt att du under dina år som ÖB haft oss i dina tankar. 2008 delade du ut medaljer till Kongosoldater, som väntat i nästan 50 år. Det gällde de svenska soldater, som deltog i räddningsaktionen i september 1961 för att rädda ett irländskt kompani i Jadotville i Katanga.

Du har delat ut medaljer till soldater som sårats i strid i Kongo. Dessutom har du tagit dig tid att besöka oss vid årsmötet 2010 vid vårt 50–årsjubileum.

Sent ska vi glömma Veterandagen den 29 maj 2014 då alla Kongoveteraner fick motta din COIN.

Efter anförandet överlämnade Fransson föreningens gåva till Sverker. Ett Katangakors graverat på en träplatta med inskriptionen ”Till General Sverker Göranson för engagemang, erkänsla och omsorg.
"Kongoveteranerna” 

 Bror Richard Svärd

måndag
sep142015

Boken "Svensk FN-officer bland kannibaler och minor"

Nu finns det åter några exemplar av denna bok som väntar på läsare. 

Klicka på länken nedan för att beställa. 

http://www.fredsbaskerforlaget.se/kongo/svensk-fn-officer-bland-kannibaler-och-minor-kongo-1949-64.html?theme=classic