torsdag
nov162017

FN-dagen 2017

blev en högtidlig upplevelse för den stora skaran av deltagande veteraner och anhöriga – och en ärofull manifestation för de kamrater som stupade i fredens tjänst.

Sedan fanbärarna ställt upp från Veteranförbundet, Kongoveteranerna (Alf Gustavsson) och Swedint samt förenat sig med bärare av FN:s och Sveriges fana, inleddes ceremonin med FN:s bön för fred och ett korum av regementspastor Lisa Mobrand. En hornblåsare och en trumslagare från militärmusiken svarade för de känslomässiga musikaliska inslagen.

Förbundsordförande Sverker Göranson för Sveriges Veteranförbund, Fredsbaskrarna, gav en återblick över de svenska fredsinsatserna, som inleddes med militära observatörer i Palestina 1948 och som där krävde det första offret för fredens sak när Greve Folke Bernadotte mördades.

Föreningsordförande Karl Olof Fransson från FN-veteranerna Kongo höll sig till aktuella händelser inom föreningen och berättade bland annat om det besök som gjordes i april av ett 10-tal veteraner hos FN:s Högkvarter i New York, varvid en krans nedlades vid Dag Hammarskiölds meditationsrum.

Överste Torbjörn Larsson från Försvarsmaktens veteranavdelning uppgav i sitt tal bland annat att det är över 100 000 svenskar som varit i utlandstjänst i skilda missioner och att medelåldern för manliga fredssoldater har varit 28 år och för kvinnliga 34 år. (Att medelåldern är så pass hög beror sannolikt på alla militära observatörer, som sänts ut)

Sverker Göranson delade ut SVF förtjänstmedalj i silver till Jonas Jonasson och David Breimer. Jonas är en eldsjäl bakom Kamrathjälpen Gula bandet, David står bakom Träffpunkt Blekinge.

Kransnedläggningen på Minnesmonumentet blev mycket stämningsfull genom inslagen av taktslag och toner från trumma och horn för varje nedlagd krans. Kransar nedlades av Försvarsmakten, SVF Fredsbaskrarna, Kongoföreningen, UNEF-kamraterna, Swedint, Soldathemsföreningen, Invidzonen och Blue Berets MC Sweden. Därefter följde de anhörigas blomster. Kranshållare för Kongo-veteranerna var Stig Högberg och kransnedläggare Karl Olof Fransson. Ceremonin avslutades med en tyst minut.

Förra året tillkom ett nytt inslag på FN-dagen vid Minnesmonumentet nämligen att läsa upp namnen på de alla svenskar som omkommit i utlandsstyrkan samtidigt som man tände en gravlykta.

Även i är genomfördes denna programpunkt. I den bistra skymningen med vind och annalkande regn tog det sin rundliga tid innan gravljusen för var och en av de 88 omkomma var tända. Men deltagarna stod tåligt kvar trots kylan. När alla lämnat platsen lyste den långa raden av gravljus i oktobernatten i en lång rad framför monumentet som en stillsam hyllning till våra stupade kamrater.

Bror Richard Svärd

 Karl-Olof Fransson och Stig Högberg svarade för kransnedläggningen. Foto Lars Erkstam.

En tyst minut efter krans nedläggningen. Foto Lars Erkstam.

måndag
okt022017

FN-dagen firas på Djurgården den 24 oktober

Vi högtidlighåller FN-dagen vid FN-minnesmärket på Djurgården.
I ett samarbete mellan Fredsbaskrarna Stockholm, Veteranförbundet och Kongoveteranerna har vi i år sammanfogat det traditionella firandet och den mycket uppskattade ljusceremonin till en stämningsfull helhet.

I samband med ceremonin ges de som önskar möjlighet att själv lägga en blomma eller tända ett ljus. Alla som har möjlighet är välkomna att delta vid ceremonin, kaffet före och den lättare måltiden efteråt.

Program

15.30 Kaffe 

Samtliga deltagare bjuds in till samling med kaffe och kanelbulle i minneshallen, Sjöhistoriska museet.

16.30 Ceremonin inleds 

Korum och FN:s Bön för Fred , Tal, Medaljeringar, Kransnedläggning, Tyst Minut, Ljusceremoni med ljuständning och sång, Annica Engblom läser dikten ”Döden är ingenting”.

18.00 Ceremonin avslutas med sång 

Samtliga deltagare erbjuds en enklare middag till självkostnadspris (lunchpris), Sjöhistoriska museet.

Varmt välkomna!

Sveriges Veteranförbund Kongoveteranerna och Fredsbaskrarna Stockholm

 

 INBJUDAN

Veteraner från SVF inbjudes av C Livgardet till ceremoni på Livgardet med samling 08.50. Gratis kaffe och FN-bakelse. För de som senare önskar deltaga på ovan ceremoni vid Sjöhistoriska museet, avgår transport från Swedint kl. 14.45.

Föranmälan till Livgardet krävs
Thorsten Hagelberg, 0706885587 eller thorsten.hagelberg@mil.se

onsdag
aug302017

Dublin 5 – 10 november 2017

Besök de irländska FN-veteranerna som
tjänstgjorde i Kongo på 1960-talet.

Kongoveteranerna är via Stig von Bayers kontakt, Michael Thompson, ordförande i den irländska veteranorganisationen, inbjudna att närvara då FN-­veteranerna som tjänstgjorde i Kongo hedrar sina stupade kamrater. Den högtidliga ceremonin äger rum den 8 november och innefattar bland annat den årlig kransnedläggning vid Glassnevin kyrkogården. Här kommer även de svenska veteranerna att lägg ned en krans och aktivt delta.  

Övrigt i detta unika program: 

Måndagen den 6 november kommer FN-­veteranen Ronnie Daly visa oss de irländska veteranernas högkvarter i Arbour Hill, militärkyrkan och “The old Collins Military Barracks” idag ett museum som utgör en del av Irlands nationalmuseum.

Tisdagen den 7 november eller torsdagen den 9 november är vi inbjudna till högkvarteret för utbildning av militär FN-­personal vid Curragh Camp. 

Under veckan kommer vi även att besöka stadskärnan i Dublin, smaka på Guiness, lyssna på traditionell musik och njuta av irländarnas berömda gästfrihet.

FN-­veteraner får bo gratis på militärbasen McKee i Dublin där en del måltider ingår. Vår irländska värd står för transport under hela vistelsen.

Anhöriga och andra intresserade är välkomna att följa med i mån av plats. Hotellkostnad, cirka 1600 sek per natt och person tillkommer. (frukost ingår ej)

Alla måltider förutom de som vår värd bjuder är på egen bekostnad.  

Resan anordnas av Marika Griehsel, Afrika Select och Marika följer med som guide och tolk.

Pris för direktflyg från Arlanda och guide:  4 800 sek per person.   


Avresa: 05NOV STOCKHOLM-DUBLIN DUB SK 2565 15:00-16:45

Hemresa: 10NOV DUBLIN-STOCKHOLM SK 536 10:15-13:55

Anmälan är bindande och hela beloppet betalas mot faktura, dock senast den 15 september 2017. 

Maila eller ringa Marika, marika@afrikaselect.se, 0739601400

Vid avbeställning innan den 15 oktober kan endast 50 procent av resans pris .terbetalas.

Max 24 personer.

Först till kvarn gäller men Kongoveteraner har företräde. Afrika Select AB tecknar en gruppreseförsäkring men jag uppmanar alla att se över sina egna försäkringar. Se till att ni även har med er ett uppdaterat plastkort fr.n Försäkringskassan för v.rd inom EU.

 

BREV FRÅN Michael Thopmson, vår värd.

Thursday 24th August 2017, 

Dear Marika, 
I am writing to you in relation to the programme of events for the week when you arrive in Dublin on Sunday 5th November. On Monday 6th November, we will arrange for Mr Ronnie Daly, who is a member of our Veterans Association and who arranges tours for us when we have guests visiting. He will give you a tour of our Headquarters in Arbour Hill, the Military Garrison Church and across the road we have the old Collins Military Barracks, which is now a museum which a lot of tourists visit when they come to Ireland as it is the National
Museum of Ireland.  

Also, with reference to your query of a programme for Wednesday 8th November in Glasnevin cemetery. As we get closer to the event, the Defence Forces run this ceremony and they do a ceremonial order and issue it out near the time, but basically the veterans will fall in on the parade and the President or the Chairman of our association will lay a wreath on behalf of our association. The senior member of the Swedish veterans can also lay a wreath which we can provide. Also, as it will be winter time in Ireland when you visit, it would be advisable to have rain jackets and gloves. As part of our uniform we have jackets and gloves for inclement weather. 

For your visit to the UN School which is in the Defence Forces Training Centre at the Curragh camp, I have written to the General Officer Commanding Joe Mulligan requesting a visit on either Tuesday 7th November or Thursday 9th November. I have also requested permission for a visit to our Ordnance School for a demonstration from our EOD team. Our UN School is recognised internationally and courses are run throughout the year for our own troops pre-­deployment overseas and it runs international courses with troops from different countries attending. You will then get a brief from the staff in the school on missions that we are currently involved in overseas. 

Again, with reference to transport, we will have two mini buses available during your stay. 

Yours Sincerely 
tisdag
nov032015

Makten och ärligheten

Så heter en utställning på Armémuseum i Stockholm som invigdes den 24 oktober. Bland de inbjudna märktes ett 20-tal Kongoveteraner, de flesta av dem var aktörer i TV – dokumentären Kongoveteranerna som hade premiär på hösten 2014. Skälet var att avsnitt av dokumentären, som skildrar soldaternas hårda liv i krigets Kongo, visades på en monter, som motvikt till löpsedlar från svenska tidningar från 1960-talet, som hade rubriker om rasism, övervåld och fylleri. Den tredje statsmakten, det vill säga pressen, skildrade en verklighet. Soldaterna berättelser i dokumentären har en mer sann och realistisk tyngd.

Ett citat ur programbladet lyder: Vad är det som avgör vilka saker som sparas och vilka berättelser som får höras? Det handlar den här utställningen om.

Bror Richard Svärd

tisdag
nov032015

FN-dagen 2015

Minnesstunden vid Minnesmonumenten den 24 oktober i Stockholm för stupade fredssoldater blev i år en fin upplevelse för den stora skara, som hade samlats bestående av veteraner och anhöriga. Detta berodde på det fina höstvädret och den högtidlighet som präglade ceremonin med musikinslag från militära hornblåsare och ett korum samt sedvanlig parad av flaggor från Fredsbaskrarna, Kongo-veteranerna, Swedints kamratförening och Soldatförbundet.

I sitt tal framhöll Hans Cavalli Björkman, styrelseledamot i SVF, FN:s strävan och betydelse för världsfreden. Han efterlyste en FN-aktion i Syrien. Bengt Wicksén, vice ordförande hos Kongoveteranerna, påminde om att Minnesmonumentet i år firar 20-årsjubileum. Det invigdes 1995 av Hans Majestät Konungen.

Under den högtidliga kransnedläggningen för stupade nedlades kransar från sex organisationer/föreningar. För Kongoveteranerna var Stig Högberg kransbärare och Per Carlborg kransnedläggare och Alf Gustavsson fanbärare.

Den efterföljande kamratträffen på Sjöhistoriska museets café blev mycket trivsam.

Flaggparaden på FN-dagen. Foto Lars Erkstam.